بایگانی‌های ، استاندار دکتر ایمانیه، عصرکار - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
تحول اقتصادی ایران و‌ برزیل با ایجاد تعادل در صادرات و واردات صنعت کشاورزی/ محمدجواد عسکری: دیپلماسی پارلمانی مجلس در اقتصاد کشور تاثیرگذار است ۲۹ بهم ۱۴۰۰

تحول اقتصادی ایران و‌ برزیل با ایجاد تعادل در صادرات و واردات صنعت کشاورزی/ محمدجواد عسکری: دیپلماسی پارلمانی مجلس در اقتصاد کشور تاثیرگذار است

استاندار فارس به بیان زمینه های متعدد همکاری مشترک این استان با کشور برزیل پرداخت.