چگونه آثار مخرب کروناویروس بر سلامت روان خانواده را کاهش دهیم؟ ۱۸ تیر ۱۳۹۹

چگونه آثار مخرب کروناویروس بر سلامت روان خانواده را کاهش دهیم؟

لازم است از افکار و احساسات خود در برابر مسایل روزمره مراقبت کنیم و برای خود و دوستانمان اضطراب و ناامیدی ایجاد نکنیم و همچنان اخبار را از منابع موثق پیگیری کنیم و بدانیم این بحران به هر حال مقطعی است.

بایگانی‌های مقاله | پایگاه خبری عصرکار
ورزش مند کردن جامعه، سیاست اصلی کشورهای توسعه یافته ۳۱ تیر ۱۳۹۸

ورزش مند کردن جامعه، سیاست اصلی کشورهای توسعه یافته

سیاست های اشتباهی که علی رغم تاکید بند سوم از ماده سوم قانون اساسی که بر تربیت بدنی رایگان تاکید دارد قلم قرمز کشیده است.

کمیته پیگیری ۰۵ تیر ۱۳۹۸

کمیته پیگیری

اعلام مبهم مقصران سیل در شیرازبه پیوست خود انجام کارهای مبهم را به دنبال خواهد داشت..

شکستن شاخ فساد و جریانهای انحصار گر همت و پشتکار عمومی می خواهد ۰۳ تیر ۱۳۹۸

شکستن شاخ فساد و جریانهای انحصار گر همت و پشتکار عمومی می خواهد

حفظ قدرت اصیل ملی توسط افرادی حاصل خواهد شد که باور به درون و ظرفیت های موجود جامعه کنونی ایران  داشته باشند  نه ...

پروژه نفوذ ۰۲ تیر ۱۳۹۸

پروژه نفوذ

امروز چگونه قادریم جلوی تهاجمات خودی را بگیریم .تهاجمی که ابعاد فرهنگی آن درعین ناباوری بسیار سخت ونفوذ کننده است.