بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، موجودی دامداری ها در خرداد ماه شامل ۵۲.۷۹ میلیون رأس گوسفند و بره و ۱۷.۰۵ میلیون رأس بز و بزغاله بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک در فصل بهار سال‌جاری نشان می‌دهد که در خرداد ماه سال‌جاری تعداد ۵۲٫۷۹ میلیون رأس «گوسفند و بره» و ۱۷٫۰۵ میلیون رأس «بز و بزغاله» در دامداری‌های کشور موجود بود که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل به ترتیب نزدیک ۳٫۰ درصد افزایش و ۰٫۶ درصد کاهش یافته است.

تعداد دام سبک متولد شده در این واحدها در فصل بهار سال جاری شامل ۵٫۴۵ میلیون رأس «بره» و ۲٫۱۹ میلیون رأس «بزغاله» برآورد شد که نسبت به فصل مشابه سال قبل به‌ترتیب ۶٫۷ و ۳٫۵ درصد کاهش یافته است.

در فصل بهار سال ۱۴۰۳ بیش از ۶٫۱۷ میلیون رأس «گوسفند و بره» و نزدیک به ۱٫۷۹ میلیون رأس «بز و بزغاله» پروار شد که نسبت به مدت مشابه فصل سال قبل به ترتیب ۳۴٫۸ و ۲۳٫۹ درصد افزایش داشته است.

/پایان متن/