فرآیند تغییر یک مدیر ملی در این روزها که برخلاف بخشنامه دولت فعلی و تاکید دولت منتخب است، حاشیه‌ساز شد.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار با توجه به تاکید بخش‌نامه‌ای دولت فعلی بر ممنوعیت انتصابات جدید و حتی تغییرات و جابه‌جایی منابع انسانی اما این روزها برخی اتفاقات مهم از جمله تغییر ناگهانی یکی از مدیران ملی را شاهد هستیم.

هر چند هنوز اطلاعات دقیقی گفته نشود اما برخی از رسانه‌ها و فعالان از ورود جدی دستگاه‌های نظارتی در زمینه این تغییرات را دلیل اصلی انتصاب اخیر می‌دانند.

به گزارش عصر کار امید است دولت منتخب و جدید چهاردهم در انتصابات پیش‌رو نسبت به تعیین شاخص‌ها برای انتخاب مدیران ملی اهتمام جدی داشته باشند تا شاهد تداوم خدمات مثبت و اصلاحات لازم در اقدامات مدیریتی آتی باشیم.

/پایان متن/