سرپرست سازمان تعاون روستایی استان فارس از خرید چهار هزار و ۴۴۰ تن کلزا با نرخ تضمینی توسط تعاونی های تحت نظارت این سازمان خبر داد.

حمید رشیدی گفت: خرید کلزا در فارس توسط شرکت تعاونی کشاورزی دانه های روغنی استان فارس با مشارکت اتحادیه و شرکت های تعاون روستائی در شهرستان های استان درحال انجام است.
وی ادامه داد: بیش از چهارهزار و ۴۴۰ تن کلزا تا کنون در شهرستان های شهرستان های مهر، لار، زرین دشت و جویم ،فسا ، فیروز آباد و نور آباد ممسنی خریداری شده ودر حال بارگیری به کارخانجات روغن کشی است.
وی با بیان اینکه خرید در این شهرستان ها همچنان ادامه دارد ،گفت: شهرستانهای فیروزآباد و مرودشت بیشترین میزان خرید تضمینی کلزا را در سطح استان داشته است.

وی ادامه داد: طبق قرارداد با شرکت صنایع غذایی کورش بهای خرید به کشاورزان در حال پرداخت است بطوریکه تا کنون ۴۵ میلیارد تومان به کلزاکاران پرداخت شده است.

رشیدی ادامه داد: نرخ خرید تضمینی کلزا در سال جاری ۳۵ هزار تومان با افت ۲درصد ناخالصی و۱۰ درصد رطوبت اعلام شده است.

/پایان متن/