بهیار سلیمانی، نماینده پیشین فسا در مجلس ششم و دبیر مجمع فارسی‌های مقیم تهران در یک یادداشت ضمن تبریک به نماینده جدید حوزه انتخابیه مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان از وی خواستار ایجاد زیرساخت‌های صنعت گردشگری و توسعه همه‌جانبه کشاورزی و دامپروری با ایجاد زنجیره ارزش در تولید شد و این موضوع را یک اولویت مدیریتی برای پیشبرد اهداف تولید توزیع ثروت در سطح جوامع محلی معرفی کرد؛ به گونه‌ای که با تحول در نظام مدیریتی اقتصاد محلی که مبتنی بر فرهنگ و تمدن تاریخی و فرهنگ کار و تلاش بومیان این مناطق است می‌توان به ارتقاء جایگاه فرهنگ و رشد اقتصاد ملی به پیشرفت و آبادانی رسید.

در متن کامل این يادداشت آمده است:
جناب آقای عبداللهی
نماینده محترم شهرستان‌های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد
با سلام
احتراماضمن تبریک انتخاب جنابعالی از سوی مردم به نمایندگی خود برای تعالی و رشد شهرستان‌های حوزه انتخابیه پیشنهادهایی در راستای قابلیت سرزمینی ارائه می‌گردد. امید آن‌که بایاری خداوند بتوانید مطالبه‌گر خوبی برای مردم باشید.
ظرفیت مجمع فارسی‌های مقیم مرکز نیز حامی شما در اعتلای بیشتر نام فارس بخصوص در سرزمینی که قدیمی ترین آثار ایران در آن قرار دارد می‌باشد اهم کارهایی که می‌شود به نتیجه رساند.
۱-احیای دروازه ملل محورهخامنشی ازدروازه قران به سوی تخت جمشید و نقش‌رستم و نقش رجب و پاسارگاد
۲-احیای هتل همای تخت جمشید
۳- بازسازی و ایجادظرفیت در هتل جهانگردی واستفاده از ظرفیت محوطه اجلاس سران
۴-ایجادمجموعه گردشگری ایران کوچک وجهان کوچک باایجادنمادهای تمدن بشری که دردنیا مشابه دارد
۵-تکمیل چرخه گردشگری تاریخی باطبیعی کوچه باغهای سیدان و فاروق وارسنجان وسیوندوسعادت اباد
۶-استفاده ازظرفیت گردشگری عشایری باتوجه به سکونت عشایر ایل خمسه درشهرستانهای پاسارگاد، ارسنجان ومرودشت
۷-استفاده ازظرفیت گردشگری سددرودزن وتاسیسات بلااستفاده احداثی و ظرفیت سد سیوند و تنگ بلاغی
۸-عبور بزرگراه و آزادراه شیراز به اصفهان از دوبال شهرستان‌های حوزه انتخابیه فرصت دوجانبه ای است که مغفول مانده و اب وهوای ییلاقی وروستاهای هدف گردشگری دشتک و شهرک و کندازی وبهشت گم شده درمنطقه ابرج وکامفیروز ماسوله های فارس هستند و روستا و شهرهای سیوند فاروق وسیدان علی ابادمشهد مرغاب وسرپنیران فرصتهایی است که می تواند میلیونهاتوریست علاقمندبه اثارتاریخی رادردامن خویش به ارامش برساند
۹-جنگلهای بلوط حاشیه راههاو جنگلهای بنه وبادام کوهی فرصت مناسبی است که دروازه های ورودی فارس رادگرگون خواهدکردتوسعه برنامه ریزی شده زیرساخت های گردشگری چاره سازخواهدبود
۱۰-برداشت بی رویه اب ازسفره های زیرزمینی دشت های مختلف وپرمحصول رافقیروخطرات زیست محیطی و فرونشست زمین رادرپی داشته چاره اندیشی سریع وتغییر الگوی کشت وبهره وری ازاب رااجتناب ناپذیرکرده است باید برنامه جامعی تدوین واجراشود
۱۱-خام فروشی محصولات کشاورزی ونبود زنجیره ارزش باعث درامدهای پایین بخش کشاورزی است که بایدصنایع تبدیلی گسترش داده شود
۱۲-طرحهای ابخیزداری خوبی اجراودهها طرح مطالعه شده دراین حوزه باید تامین اعتبارواجرایی شود
۱۳-توسعه صنعت دام باتوجه به کثرت روستاها وبافت عشایری مدنظرقرارگیرد
۱۴-صنعت طیورپیشینه خوبی داردکه باتوجه به زیرساخت ها منطقه بایدموردحمایت قرارگیرد
۱۵-صنایع وابسته به دام وطیور از گذشته در منطقه بوده که مورد بی مهری قرارگفته احیای ان اشتغال پایدارایجادخواهدکرد
۱۶-توسعه باغات میوه همراه بافراوری های جانبی می تواندقدری ازبرداشتهای بی رویه راکاهش دهد
۱۷-توسعه گلخانه های صنعتی وکاهش سطح زیرکشت می تواند بخشی ازعلاج بخشی بحران اب باشد
۱۸-ایجادبخشی ازمزارع کشاورزی وتبدیل ان به مزارع برق خورشیدی می تواندبه بهبودوضعیت اقتصادی منجر گردد
۱۹-کاشت برنج بااب چاه فاجعه ای زیست محیطی است و از بین بردن سرمایه ملی است که درمنطقه مرودشت بخصوص درسیوندانجام می پذیرد
۲۰-ارزش تقریبی ابی که فقط درپشت سددرودزن قراردارد اگرپانصدمیلیون مترمکعب برداشت شودوهزینه ان باهزینه انتقال اب ازخلیج فارس محاسبه گردد ومترمکعبی سه دلارقیمت گذاری شودیک میلیاردوپانصدمیلیون دلاریعنی نودهزارمیلیاردارزش ان است ایا محصولات کشاورزی مادرزیردست این سد این درامدرادارد‌ پس بااین حساب باید چاره اندیشی کرد
۲۱- ازظرفیت دانشگاههای ازاد منطقه بهره برداری لازم انجام نمیگیردودانشگاه علوم تحقیقات بایکصدهزارمترمربع زیربنا بلااستفاده مانده میشود این ظرفیت رابه خدمت بخش توریست وکشاورزی اورد و ازسویی به جذب دانشجوی خارجی روی اورد
۲۲-صنعت درشهرستان مرودشت پیشینه خوبی دارد مخصوصامجموعه کارخانجات ازمایش که باید مجددبه چرخه حیات بازگردد
۲۳-طرح های توسعه ای وزیرساختی صنعت پتروشیمی بااستفاده از ظرفیت خط انتقال اب دریا و بازچرخانی فاضلاب شهرمرودشت نیازبه پیگیری ومطالبه گری دلرد
۲۴-رودخانه کروسیوندبایدحقابه خودراداشته باشندتااین رودخانه که ازعهده داریوش هخامنشی جاری بودبه حیات خویش ادامه دهد
۲۲. ⁠-نماینده بایدخودرامتعلق به همه گروههای وجناحهای فکری بداندوازظرفیت همگان استفاده کندتحقق این ایده درتشکیل انجمن همیاران میسراست که ده کارگروه فراگیرازنخبگانمشتمل برکارگروه دانشگاهیان،فرهنگیان ،بازنشستگان ،هنرمندان ،رسانه ،پزشکی ودرمان،صنعت ومعدن،اصناف،کشاورزان ودامداران، روحانیون وقتصاددانان داشته باشد.
به امید موفقیت و بهروزی
بهیار سلیمانی؛ دبیر مجمع فارسی‌های مقیم تهران
/پایان متن/