سرپرست اداره کل راه و شهرسازی فارس گفت: یگان حفاظت این اداره کل در اردیبهشت ماه ١۴٠3، حدود 169هزار متر مربع از اراضی دولتی استان به ارزش 1895 ميليارد ريال را به بیت المال بازگرداند.

به گزارش پایگاه خبر تحلیلی عصر کار به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رساني راه و شهرسازي فارس، ناصر رضایی گفت: طي مدت مذکور برای ۶۹ هزار متر مربع احکام قطعی قضایی به نفع دولت صادر شده که ارزش ريالي آن ۹۰ ميليارد ريال است.

وي ادامه داد: یگان حفاظت راه و شهرسازی فارس با توجه به مسئولیت و وظایف خود بدون اغماض با سودجویان و متعرضین به اراضی ملی و دولتی به شکل جدی و قانونی برخورد مي‌کند.

رضایی ادامه داد: شهروندان می‌توانند موارد تصرف، تعرض و دخالت در اراضی دولتی و ملی را ضمن تماس با شماره تلفن گویای ۱۶۵۶ به یگان حفاظت از اراضی گزارش دهند.

/پایان متن/