مجری طرح توسعه زنبورداری کشور از تصویب طرح استفساریه با هدف معافیت محصولات زنبور عسل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

حسین اکبرپور، مجری طرح توسعه زنبورداری کشور از تصویب طرح استفساریه با هدف معافیت محصولات زنبور عسل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به محصولات زنبورعسل، با ۱۹۱ رأی موافق و یک رأی مخالف، در مجلس شورای اسلامی مصوب شد.

وی افزود: بر اساس قانون تمام محصولات خام کشاورزی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، اما به دلیل تفسیر اشتباه از قانون، محصولات زنبورعسل از این معافیت مستثنا انگاشته شده بودند که به‌موجب این طرح، تمام محصولات زنبورعسل نیز به عنوان فرآورده خام دامی شناخته شده و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند.

اکبرپور گفت: این طرح از طریق معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و دفتر توسعه زنبورداری کشور در این معاونت، در قالب طرح استفساریه به کمیسیون کشاورزی و آب و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال شد و پس از پیگیری‌های شخص معاون وزیر و دفتر توسعه زنبورداری در دفاع از این طرح در کمیسیون کشاورزی، در نهایت هم‌زمان با روز جهانی زنبور و در آخرین روز کاری مجلس یازدهم به تصویب رسید.

/پایان متن/