هیئت ورزش های همگانی استان فارس رتبه برتر را در میان هیئت های ورزش همگانی کشور کسب کرد.

علیرضا غلامیان سرپرست هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس در خصوص این خبر بیان کرد: با توجه به ارزیابی های صورت گرفته توسط  فدراسیون ورزش های همگانی، هیئت استان فارس در بین هیئت های برتر ورزش های همگانی کشور قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ارزیابی انجام شده توسط متخصصین و کارشناسان فدراسیون ورزش‌های همگانی انجام شده که نتایج آن به ادارات کل ورزش و جوانان استان ها نیز ابلاغ شده است.

غلامیان افزود: با توجه به ارزیابی های صورت گرفته هیئت ورزش های همگانی استان فارس در بخش ساماندهی فعالیت های مربوط به هیئت ر میان استان های درجه اول قرار گرفته و رتبه  شایسته تقدیر را کسب کرد.

به گفته این مقام مسئول اولویت برنامه‌های هیئت ورزش‌های همگانی موضوع تقویت کمیته‌های تخصصی و توسعه ورزش برای همه آحاد مختلف مردم است و این مهم نیز با مطالعه و بررسی دقیق  و  برنامه‌ریزی تقویت می‌شود.

سرپرست هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس تصریح کرد: موضوع توسعه ورزش های همگانی باید به گونه ای در تمامی شهرستان های استان توسعه و نهادینه گردد که مردم فعالیت ورزشی را نیاز روزمره خود  دانسته و برای انجام ورزش تلاش کنند.

/پایان متن/