وزیر جهاد کشاورزی در جمع جوانان و نخبگان، از تشکیل قرارگاه توسعه صادرات خبر داد و افزایش صادرات در سال گذشته را عامل بهبود تراز تجاری، تامین آرامش بازار و پایداری تولید معرفی کرد.

محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در گردهمایی جوانان و نخبگان وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که واردات، بنیان تولید را سست می‌کند، گفت: نخبگی در صادرات نیاز امروز کشاورزی برای توسعه، ارزآوری و اشتغالزایی است، از این رو ضرورت دارد قرارگاه توسعه صادرات برای دستیابی به هدف‌گذاری صادراتی با رویکرد جهشی تشکیل شود.

وی افزود: در این قرارگاه با بهره‌گیری از همه ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، صادرات محصولات و کالاهای کشاورزی تسهیل می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از راه‌های جذب سرمایه‌گذاران را کاهش زمان صدور مجوزها دانست و گفت: کاهش زمان صدور مجوزها در بخش کشاورزی باعث جذب سرمایه‌های معطل فراوان در کشور می‌شود.

وی در جمع جوانان و نخبگان معاونت‌ها و سازمان‌های ملی و استانی وزارت جهاد کشاورزی با تبیین برنامه‌های کلان وزارتخانه افزود: مفهوم عملیاتی «مشارکت مردم» این است که تعاونی‌ها به نمایندگی از مجامع مردمی با کم کردن فاصله مزرعه تا بازار، سود حاصل را میان تولید کننده واقعی و مصرف کننده نهایی توزیع کنند.

نیکبخت ادامه داد: استفاده از سرمایه فراوان در دست مردم مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را جبران می‌کند و با این روش به آسانی می‌توان نگاه سرمایه‌گذاری با وام بانکی را به حداقل رساند.

وزیر جهاد کشاورزی راهبرد کشت قراردادی را حرکت مؤثر دیگری برای جذب سرمایه به بخش کشاورزی دانست و تأکید کرد: کشت قراردادی با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی می‌تواند کمبود منابع مالی را جبران کند.

وی با قدردانی از کشاورزان گندمکار برای کمک به خودکفایی کشور در تولید و تأمین غذای اصلی مردم افزود: مجموعه ارکان دولت همه تلاش خود را برای پرداخت به موقع مطالبات گندم‌کاران انجام می‌دهد.

نیکبخت همچنین در این گردهمایی، آینده‌پژوهی در امنیت غذایی را یکی از مهمترین اهداف و راهبردهای دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد و افزود: در این راستا استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی جوان و نخبه در حل مشکلات بخش کشاورزی در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.

وی ادامه داد: نظر به فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به نقش و اهمیت جوانان و نخبگان در پیشرفت و تعالی کشور و تاکید رئیس جمهور شهید در جلسات بر نقش جوانان و نخبگان در تحولات اساسی کشور به ویژه در بخش کشاورزی، آذر ماه سال ۱۴۰۲ ستاد ملی جوانان و نخبگان وزارت جهاد کشاورزی با هدف شناسایی و استفاده از ظرفیت جوانان نخبه تشکیل شد.

وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: به دلیل اهمیت و نقش این ستاد در بخش کشاورزی و تولید و امنیت غذایی روز بیست و یکم خرداد در هفته جهاد کشاورزی به نام جهاد کشاورزی، مشارکت جوانان و نخبگان نامگذاری شده است.

/پایان متن/