مدیر جهاد کشاورزی جهرم از آغاز عملیات کاشت پنبه در مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: براساس پیش بینی ها ۴۰۰ تن پنبه در مزارع جهرم تولید می شود.

حسن زمانی از آغاز عملیات کاشت پنبه در سطح ۱۵۰ هکتار از مزارع شهرستان جهرم خبر داد و گفت: تاکنون ۵۰ هکتار از مزارع این شهرستان به زیر کشت محصول پنبه رفته است.

وی با اشاره به اینکه کشت پنبه در شهرستان جهرم از اوایل خرداد ماه آغاز و تا اواخر این ماه ادامه دارد، افزود: میزان تولید مورد انتظار پنبه در سال زراعی جاری حدود ۴۰۰ تن است که امیدواریم این امر با جایگزینی سطوح کشت مکانیزه به جای کشت‌های سنتی و استفاده از بذرها و ارقام دلینته گواهی شده تولید داخل و وارداتی، محقق شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم با اشاره به ارقام کشت شده پنبه در این شهرستان، بیان کرد: عمده ارقام کشت شده در شهرستان شامل ارقام داخلی از جمله ساجدی و ارمغان هستند.

وی در پایان افزایش بهره‌وری آب، کاهش فرسایش خاک به دلیل کاهش مصرف ماشین آلات خاک ورزی، افزایش ماده آلی خاک و در نهایت افزایش عملکرد پنبه را از مزایای کشت مستقیم این محصول برشمرد.

/پایان متن/