معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور توسعه مدیریت و منابع انسانی گفت: ایران با همکاری سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) به مرکزیت امنیت غذایی منطقه تبدیل می‌شود.

هوشنگ محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور توسعه مدیریت و منابع انسانی با بیان اینکه ایران با همکاری سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) به مرکزیت امنیت غذایی منطقه تبدیل می‌شود، گفت: در دیدار‌های انجام شده با معاون دبیرکل فائو و مدیرکل مرکز توسعه روستایی یکپارچه آسیا و اقیانوسیه (سیرداپ) پیشنهاد شد با توجه به تنظیم و تدوین سند امنیت غذایی دانش بنیان در کشور ما، جمهوری اسلامی ایران در مرکزیت امنیت غذایی کشور‌های منطقه قرار گیرد.

وی افزود: این موضوع مورد استقبال قرار گرفت و قرار است درخواست ایران در دستور جلسات بررسی‌های فائو قرار گیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: اگر این اتفاق بیفتد و فائو پشتیبانی‌های لازم را انجام دهد، کشور ما می‌تواند واحد‌های تولیدی امنیت غذایی کشور‌های منطقه را فعال سازد.

محمدی با اشاره به تصمیم فائو پس از انتخاب مدیر نمایندگی در ایران، تاکید کرد: بعد از تصویب این رخداد، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد اقدامات لازم برای سرمایه گذاری و انتقال دانش فنی و یافته‌های علمی را انجام خواهد داد.

/پایان متن/