جلسه تببین راهبردهای سازمان با حضور دکتر فصاحت مدیرعامل و رئیس هات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران ستادی و استانی و همچنین مدیران عامل تشکلهای سراسری و استانی در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار در ابتدای این جلسه دکتر مسلمی به تشریح راهبردهای ۸ گانه سازمان مرکزی پرداخت.

در ادامه دکتر زارع و صبادی از مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی برنامه های ویژه آن سازمان را در خصوص بزرگداشت عید سعید غدیر خم را بیان نمودند.

سپس مدیران عامل هریک از تشکلهای ملی برنامه ها و راهبردهای آن تشکل را به تفصیل بیان نمودند.

در ادامه نیز دکتر فصاحت بر برنامه محور بودن تشکلها و شبکه تعاون روستایی تاکید نموده و افزود: برنامه های مورد نظر اتحادیه ها باید با هماهنگی راهبردهای سازمان تدوین شده و پس از آن لازم است که تشکلها در راستای آن برنامه فقط و فقط بر کار و تلاش بیشتر تمرکز کنند و از مسائل حاشیه ای اجتناب کنند.

وی افزود: تاکید سازمان تشکیل حداقل ۱۰ زنجیره ارزش با محوریت اتحادیه ها در سطح کشور است و سازمان در تمامی مراحل تامین نهاده تا تامین منابع مالی و صادرات با تمام توان از تشکلها حمایت می کند. هریک از اتحادیه ها باید در حوزه عمل خود وظایف بزرگی را بر عهده بگیرند.

ایشان در انتها تاکید کردند که سازمان و شبکه مانند اعضای یک بدن هستن و با هماهنگی همدیگر می توانند به موفقیت برسند.

/پایان متن/