سید ابراهیم حسینی رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به تصمیم شورای شهر در خصوص اهمیت پاسداشت خدمات رئیس جمهور شهید و وزیر امور خارجه و نامگذاری یکی از معابر اصلی به نام شهدای خدمت دولت سیزدهم گفت: در صحن علنی شورای طرح دوفوریتی جمعی از اعضای محترم شورا، درخصوص تغییر نام بزرگراه جدیدالاحداث 55 متری شمال شهرک حافظ به نام خادم الرضا (ع) شهید جمهور آیت اله سید ابراهیم رئیسی، با حضور اعضا مورد بررسی قرار گرفت.

حسینی گفت: براساس رای مثبت تمامی اعضای شورای شهر با تغییر نام بزرگراه جدیدالاحداث ۵۵ متری شهرک حافظ به نام خادم الرضا (ع) شهید جمهور آیت اله سید ابراهیم رئیسی موافقت گردید.

همچنین شهرداری شیراز مکلف است تابلوی تکریم شهدای خدمت را در دو طرف ورودی تقاطع بزرگراه یا پل ورودی ( با کاشی یا مصالح ماندگار ) نصب نماید.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز عنوان کرد : مصوبات مغایر در خصوص موضوع این مصوبه (معبر مذکور) لغو می گردد.

حسینی همچین درباره طرح دوفوریتی جمعی از اعضای محترم شورا، درخصوص نامگذاری تقاطع ورودی بزرگراه ۵۵ متری شمال شهرک حافظ از بزرگراه حسینی الهاشمی به نام شهید دکتر حسین امیرعبداللهیان، وزیر فقید امور خارجه دولت سیزدهم نیز گفت: با موافقت اعضای شورای ششم با نامگذاری تقاطع ورودی بزرگراه ۵۵ متری شمال شهرک حافظ از بزرگراه حسینی الهاشمی به نام شهید دکتر حسین امیرعبداللهیان موافقت گردید.

/پایان متن/