مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: به منظور نگهداری فرآورده های پروتئینی منجمد، تحت شرایط بهداشتی و استاندارد، شرایط ۱۰سردخانه متقاضی مورد بررسی دقیق کارشناسان کنترل کیفی شرکت پشتیبانی امور دام کشورقرار گرفته که از این تعداد ۸ سردخانه مورد تأیید و قراداد همکاری با این سردخانه ها منعقد شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، حسین شیرزاد در خصوص نظارت های مستمر و کنترل کیفی بر نهاده‌های دامی و فرآورده‌های پروتئینی توسط این شرکت بیان کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از ابتدای سال‌جاری، کارشناسان خبره کنترل کیفی شرکت بر خرید ۱۹۰۷۹ تن مرغ منجمد (مازاد تولید داخل) در دو ماهه اول سال‌جاری نظارت داشته‌اند.

وی افزود: به منظور نگهداری فرآورده‌های پروتئینی منجمد، تحت شرایط بهداشتی و استاندارد، شرایط ۱۰سردخانه متقاضی مورد بررسی دقیق کارشناسان کنترل کیفی قرار گرفته که از این تعداد ۸ سردخانه مورد تأیید بوده، و قرارداد همکاری با این سردخانه ها منعقد شده است.همچنین از سال گذشته مدیران استانی موظف شدند تا بر اساس استانداردهای جدید نسبت به کنترل کیفیت اقدام کنند.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور یادآور شد: نهاده‌های دامی وارداتی موجود در انبارهای مبادی ورودی و نیز استانها، بصورت مستمر توسط کارشناسان خبره کنترل کیفی مورد نظارت قرار گیرد و تعداد ۹ مورد در سال ۱۴۰۳رصد و پایش شده‌اند. علاوه براین برای حفظ کیفیت مطلوب دوره نگهداری این نهاده‌ها در صورت نیاز اقدامات پیشگیرانه مانند هوادهی، مبارزه با آفات انباری و … در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: در هنگام خرید محمولات پروتئینی  ناظرین کنترل کیفی به‌صورت مستمر بر عملیات اجرایی کشتار، بسته‌بندی و انجماد محمولات استحصالی نظارت کیفی دارند تا محموله‌های پروتئینی سالم تولید شود.

شیرزاد خاطرنشان کرد: در همین راستا میزان  یک میلیارد ۱۷۲میلیون تومان بابت خرید سموم ضدعفونی و همچنین ۲۱میلیون ۳۰۰ هزار تومان بابت تهیه ملزومات مورد نیاز کنترل کیفی تامین اعتبار شده  است. همچنین تأمین هزینه انجام آزمایشات دوره‌ای برای استفاده استان‌ها از دیگر اقدامات شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای تقویت بخش کنترل کیفی شرکت محسوب می شود.

/پایان متن/