در جلسه کمیته محله و مسجد محوری شورای اسلامی شهر شیراز که با میزبانی شهرداری این کلان‌شهر برگزار شد، به احیای محلات و مسجد محوری با تقویت بُعد فرهنگی مناطق یا‌زده‌گانه شهرداری شیراز پرداخته شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری شیراز، در جلسه کمیته محله و مسجد محوری شورای اسلامی شهر شیراز که با میزبانی شهرداری این کلان‌شهر برگزار شد، به احیای محلات و مسجد محوری با تقویت بُعد فرهنگی مناطق یا‌زده‌گانه شهرداری شیراز پرداخته شد.
طرح احیای محلات و مسجدمحوری شیراز در جلسه این کمیته که سید ابراهیم حسینی رئیس شورای اسلامی شهر، محمدحسن اسدی شهردار شیراز، محمدرضا هاجری و مهدی طاهری رئيس و عضو کمیته محله و مسجدمحوری شورای اسلامی شهر، معاونین و شهرداران یازده‌گانه مناطق نیز حضور داشتند، در سه سطح سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی بررسی شد.

تشکیل شورای سیاستگذاری، بررسی ایجاد قرارگاه عملیاتی و شورای برنامه‌ریزی ازجمله مسائلی بود که در این شورا مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در این راستا با تصریح بر ضرورت این موضوع، اظهار کرد: باید مناطق یازده‌گانه کلان‌شهر شیراز در بُعد فرهنگی تقویت شوند.

سید ابراهیم حسینی بیان کرد: در این راستا باید نیازهای محلات احصا و در حوزه اجرا وارد شوند.

شهردار شیراز نیز در اين خصوص با توجه ویژه به مسجدمحوری در افق شیراز ۱۴۰۴ اظهار کرد: ۳ درصد اعتبار بودجه عمرانی بودجه سالانه شهرداری این کلان‌شهر به موضوع محله و مسجدمحوری اختصاص یافته است.

محمدحسن اسدی همچنین با تبیین وظایف معاونت‌های فرهنگی و برنامه‌ریزی و شهرداری مناطق در فرآیند کار این قرارگاه بر تقویت مناطق یازده‌گانه در بُعد فرهنگی تأکید کرد.

رئیس کمیسون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت(ع) شورای اسلامی شهر شیراز در این جلسه به بررسی آسیب‌های فرهنگی در محلات و گره‌گشایی آنها پرداخت.

محمدرضا هاجری که تناسب حرکت فرهنگی بنابر مقتضیات زمان و مکانی را از ضروریات این موضوع می‌دانست، توسعه این طرح و ابعاد زیربنایی آن را مورد واکاوی قرار داد و تقویت ابعاد فرهنگی را در مناطق شهری دارای اولویت عنوان کرد.

عضو کمیته محله و مسجدمحوری شورای اسلامی شهر شیراز نیز که به تفصیل طرح مذکور را تشریح می‌کرد، به بررسی ابعاد مختلف نظیر موارد فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، مذهبی پرداخت.

مهدی طاهری با تأکید بر هویت مساجد به عنوان مهمترین پايگاه‌های جامعه دینی، به ضرورت احیای مساجد از طریق طرح مسجد و محله‌محوری تأکید کرد.

بنابراین گزارش؛ مساجد به عنوان اصلی‌ترین پایگاه محلات می‌توانند در امور فرهنگی و اجتماعی نقش ایفا کنند و شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز با توجه به اهمیت موضوع، به تقویت کارکرد مساجد در فرهنگ‌سازی و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌پردازند.

/پایان متن/