طی همکاری فشرده سازمان اداری و استخدامی کشور با وزارت جهاد کشاورزی، سند ارتقای بهره‌وری زیرمجموعه‌های این وزارتخانه تدوین و ابلاغ شد.

میرسامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران و نماینده سازمان اداری استخدامی کشور در شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از موضوعات اساسی و کلیدی پیشرفت وزارت جهادکشاورزی ارتقاء بهره وری است.

وی افزود: تامین امنیت غذایی و حتی ارتقای آن به اقتدار غذایی از برنامه‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی است که مجموعه دولت نیز از این برنامه‌ها حمایت می‌کند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری تاکید کرد: اگر بتوانیم گام‌های موثر و مفیدی در رسیدن به افزایش بهره‌وری برای تولید محصولات استراتژیک گندم و برنج برداریم، علاوه بر تامین نیازهای داخلی، از آن می‌توان به عنوان مولفه اقتدار جمهوری اسلامی در دنیا استفاده برد.

وی افزود: با اقداماتی که به اتفاق همکاران خود در وزارت جهاد کشاورزی انجام دادیم، سند ارتقای بهره‌وری وزارتخانه تهیه و ابلاغ شد که امیدواریم در سال جاری بتوانیم به بخش مهمی از این سند جامع عمل بپوشانیم.

نماینده سازمان اداری استخدامی کشور در وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به گستردگی فعالیت بخش کشاورزی و تاثیر فراوان آن در تامین امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری در مجموعه‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی سبب ارتقای سطح رشد اقتصادی کشور هم خواهد شد.

/پایان متن/