معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر جهاد کشاورزی گفت که از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون استان خوزستان علیرغم همه مشکلات ١۵ درصد افزایش تولید داشته و سالانه حدود ١٨ میلیون تن محصول کشاورزی در این استان تولید می‌شود.

هوشنگ محمدی در نشست شورای مدیران سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در دانشگاه کشاورزی رامین در ملاثانی بیان کرد: صنایع نیشکر یک مجموعه کشاورزی صنعتی است که در کنار طرح ۵۵٠ هزار هکتاری پتانسیل خوزستان در بخش کشاورزی را افزایش می‌دهد.
وی اظهار کرد : ۲۸۰ هزار کشاورز در استان و ۱۰۳ مرکز جهاد کشاورزی در استان فعال است.

محمدی به انعقاد تفاهم نامه‌ای با نظام مهندسی اشاره و بیان کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، تصدی‌گری، برخی وظایف مراکز جهاد کشاورزی به نظام مهندسی و برخی بخش‌های خصوصی واگذار می‌شود که در استان هرمزگان اجرا شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر جهاد کشاورزی گفت: این موضوع کمک شایانی به بخش کشاورزی خواهد کرد و انتظار می‌رود دیگر استان‌ها از این الگو تبعیت کنند.

/پایان متن/