معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس گفت: طرح توانمندسازی و کارآفرینی مردم پایه (تکام) منجر به تقویت اقتصاد روستایی خواهد شد.

محمود رضایی کوچی، در فرآیند برگززاری نشست تخصصی دهیاران فارس در استانداری، گفت: این طرح مبتنی بر تقوت اقتصاد روستایی و مبنای آن بیشتر مشارکت های مردمی است.

وی ادامه داد: در حقیقت سه ضلع مشارکت های مردمی، دستگاه های اجرایی و تسهیلات بانک ها با هم ترکیب می شوند و شرایط مناسبی را برای اینکه کارآفرینی و اشتغال در روستاها به شکل مناسب تری ایجاد شود فراهم می کنند.

او اظهار کرد: بر همین اساس، در روستاها تمام ظرفیت های دستگاه ها را تجمیع می کنیم، و نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، بهزیسیتی، بنیاد برکت و ستاد اجرایی هم مداخله می‌کنند که شرایط مناسب تری در روستاها از حیث اشتغال و کارآفرینی ایجاد شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، با اشاره به اسکان ۳۰ درصد جمعیت فارس در روستاها گفت: استان فارس دارای ۲ هزار و ۴۰۰ روستای دارای دهیاری است که طرح تکام در بسیاری از این روستاها عملیاتی خواهد شد.

/پایان متن/

  • منبع خبر : ایرنا