سرپرست اداره کل امور شهرسازی شهرداری شیراز گفت: کمیته ساماندهی سیما و منظر شهری به‌منظور صیانت از هویت بومی و ارزش‌های معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی و ارتقای کیفیت محیط و فضاهای شهری و همچنین ایجاد بستری مناسب برای رسیدن به منظر شهری پایدار، تشکیل‌شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری شیراز، فرزاد میرزایی بابیان اینکه کمیته ساماندهی سیما و منظر شهری به‌منظور صیانت از هویت بومی و ارزش‌های معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی و ارتقای کیفیت محیط و فضاهای شهری و همچنین ایجاد بستری مناسب برای رسیدن به منظر شهری پایدار، تشکیل‌شده است.

وی افزود: هویت کالبدی یک شهر را سیمای آن ترسیم می‌کند که توجه به ایجاد سیما و مناظر شهری باکیفیت و ساماندهی آن، محیطی مطلوب برای زندگی شهروندان فراهم می‌آورد.

سرپرست اداره کل امور شهرسازی شهرداری شیراز تصریح کرد: مداخلات بدون مطالعه در این موضوع، باعث کاهش کیفیت منظر شهری، ناهنجاری و آشفتگی بصری در فضای شهری می‌شود.

میرزایی با اشاره به اینکه سیمای شهری در تعریف شخصیت عملکردی فضاها، نقش مهمی ایفا می‌کند و در چگونگی کیفیت زیست شهروند بسیار مؤثر است اعلام کرد: هدف از راه‌اندازی این کمیته حفظ و پایداری هویت بومی در نماهای ساختمانی و منظر شهری، کنترل کیفی نمای ساختمان‌های در حال احداث، جلوگیری از آشفتگی‌های بصری و گسترش نماهای ناسازگار با فرهنگ بومی، نظم دهی به منظر شهر در این زمینه است.

وی عنوان کرد: با امید همراهی شهروندان گرامی و متخصصین امر ساختمان‌سازی و طراحان شهری در آینده شاهد سیمای شهری باکیفیت بصری مطلوب و فاقد ناهماهنگی‌های بصری بوده و به‌مرور شیراز را به جایگاه واقعی و درخور نام خود می‌رساند.

/پایان متن/