رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شیراز از ثبت یک هزار و ۱۲۰ شکایت مردمی از مشاغل و صنایع آلاینده محدوده مسکونی شهر در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها طی یکسال گذشته خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، پژمان شفیعی با اشاره به اینکه آمار بالای شکایات مردمی از مشاغل مزاحم شهری ، کارخانجات و صنایع آلاینده نشانگر درخواست جدی مردم برای انتقال این اصناف به خارج از شهر هست ، افزود : پرونده ۷ کارخانه مهم شیراز از سال گذشته در کمیسیون بند ۲۰ در دست بررسی قرار دارد که ارزیابی ما از نتایج پیگیری ها مثبت و امیدوارکننده است.
وی اضافه کرد : از ۷ پرونده باز در کمیسیون بند ۲۰ ،انتقال ۳ کارخانه در چند سال آینده قطعی شده ،یک کارخانه تعطیل و سایر صنایع آلاینده بر اساس مصوبه کمیسیون موظف به انجام اقدامات زیست محیطی در راستای کاهش آلایندگی شده اند که بر اساس ارزیابی و بازدیدهای میدانی پیشرفت اقدامات ،مثبت بوده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در سال گذشته ۲۵ جلسه کمیسیون بند۲۰ برگزار و ۸۶ رای آن اجرا شده است ،اظهار داشت : ۲۳ رای از مجموع آرای صادر شده به کارخانجات و صنایع آلاینده اختصاص داشته است.

تشکیل کارگروه رفع موانع انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده در شهرداری شیراز با هدف کمک به اجرای مصوبات کمیسیون

وی با اشاره به اینکه همزمان با بررسی و پیگیری پرونده های صنایع و کارخانجات بزرگ در کمیسیون ، اقدامات موازی در راستای رفع مزاحمت مشاغل و خروج واحدهای آلاینده در دستور کار قرار گرفته است ،بیان داشت : ایجاد کارگروه رفع موانع انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده شهرداری شیراز ،انعقاد تفاهم نامه فعالیت مشاغل مزاحم شهری در سطح شیراز شامل سنگ فروشان و تعمیرکاران خودروهای سبک و سنگین ،تدوین شیوه نامه ضایعات فروشان حمل و نقل بار و تفویض رسیدگی مشاغل مزاحم خرد در مناطق از اقدامات مهمی است که در کنار کمیسیون بند ۲۰ با هدف تسریع در فرآیند اجرای مصوبات انجام شده است.

سر و صدا در صدر آمار شکایات مردمی از مشاغل مزاحم شهری

شفیعی، بالاترین آمار شکایات مردمی از مشاغل مزاحم شهری در محدوده مسکونی شهر را سر و صدا، عنوان و تصریح کرد : پس از سر و صدا ، مشکلات بهداشتی ،بو ،ذرات معلق،گرد و خاک ،عدم رعایت نکات ایمنی ،گاز سمی ،پساب و سدمعبر در لیست شکایات مردمی قرار دارد.

/پایان متن/