مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، بخش کشاورزی را به عنوان غیردولتی ترین حوزه اقتصادی کشور دانست که ماموریت مهم و راهبردی امنیت غذایی کشور را برعهده دارد.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، عوض علیزاده‌مقدم در نشست تبیین شعار سال ۱۴۰۳ در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان فارس، یکی از الزامات اساسی توسعه پایدار بخش کشاورزی را حضور پر رنگ مردم در عرصه اقتصاد کشاورزی عنوان کرد.
به گفته وی؛ یکی از ظرفیت های نهادی توسعه پایدار در بخش کشاورزی، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی هستند.
این مقام مسئول با اشاره به شعار امسال در بحث جهش تولید با مشارکت مردم افزود: امیدواریم به عنوان یک نهاد توسعه ای با رویکردهای اقتصادی و مشارکتی و به عنوان یک زیر ساخت توسعه مردم نهاد بتوانیم در چارچوب برنامه توسعه کشاورزی مردم نهاد که از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تدوین می شود در راستای تحقق این شعار گام برداریم.
علیزاده ادامه داد: در نظر داریم در ارکان مدیریتی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی که به تصویب می رسد، امر مهم مشارکت موثر و کارآمد مردمی در عرصه کشاورزی را در حوزه استان فارس داشته باشیم.

/پایان متن/