نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: با برشی از وزارت جهاد و چند سازمان دیگر یک سازمان توانمند قوی زیر نظر رئیس جمهور برای حل مسائل عشایر و روستا ایجاد شود و پروژه جدید که در دولت طراحی می شود به نام شهدای عشایر نامگذاری می شود.

ابراهیم عزیزی در جمع عشایر گفت: عشایر در حوزه اجرا و قوانین پیشنهادات و خواسته های خودشان را به من اعلام کنند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از عزیزان عشایر در پست های مدیریتی استفاده شود که خواسته به حقی است و باید به شایسته سالاری برویم.
وی گفت: اجرای اصل پانزدهم باید ۲ اتفاق بیفتد که دولت باید لایحه دهد و یا باید نمایندگان طرح بدهند که روال آن باید اجرا شود و اعتقاد دارم حفظ گویش های اقوام ایرانی یک فرصت است و بسیار مورد توجه و تقدیر باید باشد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در خصوص حمایت از سرپناه های عشایری، در برنامه هفتم ۲ کار شکل گرفت و هرجای قانون برنامه هفتم هرجا اسم روستا آمده است در کنارش عشایر هم آورده شده است و برنامه هفتم فرصت خوبی است.
عزیزی گفت: با برشی از وزارت جهاد و چند سازمان دیگر یک سازمان توانمند قوی زیر نظر رئیس جمهور برای حل مسائل عشایر و روستا ایجاد شود و پروژه جدید که در دولت طراحی می شود به نام شهدای عشایر نامگذاری می شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: باید هم اندیشی ها با معتمدین عشایر بیشتر شود باید ایده این عزیزان را پیگیری کنیم و عشایر عزیز جز ظرفیت های ما به حساب می آیند و وقتی یک جامعه وحدت حداکثری دارد این یک فرصت است و ما با نگاه فرصت مدارانه به عشایر نگاه می کنیم و به تقویت آن اصرار داریم.
وی گفت: در همه عرصه های پیشرفت عشایر نقش مهمی داشته اند از سردار صولت الدوله تا امروز مظهر مبارزه با ظلم، استکبار و دشمنان ملت ایران عشایر بوده اند.
عزیزی افزود: با برنامه حرکت کنیم و در کنار هم باشیم و از ظرفیت های نظام به خوبی استفاده شود و در کنار هم برای پیشرفت استان بکوشیم.
/پایان متن/