با اعلام شرایط عمومی فروش مرغ حذفی فارم توسط مجتمع طیور فارس، شرایط ورود فعالان اقتصادی نسبت به شرکت در مزایده فراهم شد‌.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار، شرکت مجتمع طیور فارس (سهامی خاص) بر اساس صورتجلسه کمیسیون معاملات و مصوبه هیات مدیره و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در نظر دارد نسبت به فروش مرغ حذفی فارم شماره دو از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدالشرایط اقدام نماید.

-مبلغ پیشنهادی باید مشخص و معین و بدون ابهام باشد.

-مدت قبول پیشنهادات تا ساعت ۱۳ روز پنج‌شنبه ۰۳/۰۳/۱۴۰۳می باشد.

-محل تسلیم پیشنهادات کمیسیون معاملات مستقر در واحد حقوقی شرکت مجتمع طیور فارس واقع در شیراز-بلوار گلستان -جنب بانک سپه می باشد.

-میزان سپرده شرکت در مزایده معادل ۱۵۰ میلیون تومان واریز به شماره حساب ۸۷۲۰۵۸۹۴۱۵ بانک ملت بنام شرکت مجتمع طیور فارس می باشد.

بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ ۰۵/۰۳/۱۴۰۳ ساعت ۸ صبح در شرکت مجتمع طیور فارس به آدرس شیراز- بلوار گلستان-جنب بانک سپه می باشد.

-هزینه چاپ آگهی روزنامه، هزینه کارشناسی و هرگونه مالیات و پرداخت‌های قانونی در راستای نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد مزایده و بازدید از ۱۸/۰۲/۱۴۰۳ لغایت۲۳/۰۲/۱۴۰۳ از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ به نشانی شیراز-بلوار گلستان-جنب بانک سپه-دبیر خانه کمیسیون معاملات مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۷۳۲۲۰۰۰ تماس حاصل نمایند.

/پایان متن/