دستیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در طرح مردمی سازی، بهره مندی از ایده ها و نبوغ مردم را از الزامات اجرای این طرح در دولت سیزدهم عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، علیرضا شیخ بیان کرد: نقش مردم در تولید منحصر به سرمایه گذاری نیست، بلکه باید از ظرفیت های علمی و ایده های خلاقانه آنها نیز بهره مند شویم.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: شناسایی ظرفیت های مردمی از مهمترین وظایف دستیاران مردمی سازی در دولت سیزدهم است.
شیخ تصریح کرد: بررسی وضعیت موجود در مناطق مختلف شهری و روستایی برای استفاده از ظرفیت های مردمی ضروری است‌.
به گفته وی؛ تسهیلگری، هدایت و حمایت از تولیدکنندگان از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است و در این راستا برنامه هایی به منظور آموزش و افزایش آگاهی مردم در نظر داریم.
او، عدم آگاهی برخی مردم از قوانین اداری را از جمله چالش های تولیدکنندگان و سرمایه گذاران دانست و اظهار کرد: افزایش آگاهی مردم لازمه مشارکت آنها و تحقق شعار سال است.
این مقام مسئول، همکاری تمامی دستیاران مردمی سازی در دولت سیزدهم را در افزایش مشارکت مردم موثر دانست و گفت: امیدواریم شناسایی وضعیت و ظرفیت های مناطق شهری و روستایی استان فارس کمک کند تا با مشارکت حداکثری مردم جهش تولید محقق شود و شاهد افزایش بهره وری در بخش کشاورزی باشیم.

/پایان متن/