مدیر سازمان تعاون روستایی فارس گفت: ۲۰هزار تن از گندم تولیدی کشاورزان شهرستان‌های جنوبی فارس با برنامه‌ریزی اصولی تعاونی‌ها از آسیب جدی بارش‌های بهاری در امان ماند.

سید کاظم موسوی در این باره گفت: در روزهای اخیر همزمان با برداشت گندم از مزارع با شدت نزولات آسمانی خطر آسیب به گندم تولیدی کشاورزان وجود داشت اما با هماهنگی و مدیریت بحران از سوی فرمانداران ،جهاد کشاورزی ،اداره کل غله و خدمات بازرگانی و تعاون روستایی این محصول حفظ شد.

مدیر سازمان تعاون روستایی فارس ادامه داد: حدود ۲۰ هزار تن گندم تولیدی در شهرستان‌های جنوبی به دلیل بارش باران و سیل در خطر نابودی بودند که با حمل بموقع به سیلو و انبارها و همچنین پوشاندن گندم‌های خریداری شده در فضای باز، از خسارت به آنها جلوگیری شد.

وی اضافه کرد: بیش از ۶۰ هزار تن گندم به همت شبکه تعاون روستایی فارس خریداری شده که از این میزان بیش از ۵۸ هزار تن به سیلو و انبارها حمل شده است.

موسوی گفت:در حال حاضر ۲۰ مرکز خرید در شهرستان های جنوبی توسط شبکه تعاون روستایی فعال است که تا پایان برداشت گندم در استان بیش از ۱۰۰ مرکز، گندم مازاد کشاورزان را با نرخ تضمینی هر کیلوگرم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای گندم معمولی و ۱۸ هزار تومان برای گندم دوروم تحویل خواهند گرفت.

/پایان متن/