مديرعامل شركت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: تحقق و اجرای كامل مصوبات دور دوم سفر رييس جمهور به استان فارس بسياری از مشكلات زيرساختی مناطق صنعتی فارس را رفع و سبب تحول در بخش صنعت استان می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار، سيد مسعود عظيمي در نشست مسولان شهرك هاي صنعتي شهرستان هاي استان با تاكيد بر اهميت پيگيري ويژه مصوبات ریاست‌جمهوری گفت: اين مصوبات در دوبخش ايجاد شهرك ها و نواحي صنعتي جديد و طرح هاي زيرساختي ابلاغ و پيگيري آنها در دستوركار اين شركت قرارگرفته است.

وي با بيان اينكه در سفر دوم رييس جمهور به استان فارس ايجاد ۷شهرك و ناحيه صنعتي جديد و اجراي طرح توسعه در ۷شهرك صنعتي مصوب شده است گفت:ايجاد شهرك صنفي شماره ۲شيراز و نواحي صنعتي جديد در شهرستان ها و مناطق جويم ،فورگ و دبيران و ايجاد سه شهرك تخصصي انرژي هاي پاك و تجديد پذير در شهرهاي ايزدخواست،سورمق و بوانات و نيز اجراي طرح هاي توسعه اي در شهرك ها و نواحي صنعتي سروستان ۱ وسروستان ۲،گراش ،سورمق،دارويي بيضا،برمشور و منطقه ويژه اقتصادي كازرون از مصوبات توسعه اي و ايجادي در سطح استان است كه با اجراي آنها ظرفيت مناسبي براي جذب سرمايه گذار در افق توسعه صنعتي استان فراهم مي شود.

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس افزود:بر اساس اين مصوبات ،تامين زيرساخت هاي لازم در محدوده داخل شهرك هاي تخصصي انرژي پاك و تجديد پذير توسط شركت شهرك هاي صنعتي و زيرساخت هاي خارج از شهرك ها تا ورودي شهرك هاي صنعتي با مشاركت شركت توانير انجام خواهد شد گفت:مراحل تملك زمين جهت احداث شهرك تخصصي انرژي خورشيدي در ايزدخواست درحال انجام است و دو شهرك تخصصي ديگر نيز با همكاري دستگاه هاي ذيربط نظير منابع طبيعي و شركت برق منطقه اي در مرحله امكان سنجي و جانمايي قراردارد.

عظيمي همچنين با اشاره به اينكه يكي از مهمترين مشكلات شهرك هاي صنعتي استان تامين برق پايدار است از مصوبه احداث پست هاي فوق توزيع و خطوط انتقال برق بصورت مشاركت با توانير جهت تامين برق پايدار در شهرك هاي صنعتي داراي مشكل ،خبر داد و گفت: در اين زمينه اولويت ها مشخص و در جلسه با شركت هاي توزيع برق شيراز و فارس و شركت برق منطقه اي درمرحله جمع بندي پروژه ها هستيم.

/پایان متن/