جلسه هماهنگی تعاون روستایی فارس با هدف بررسی فرآیند خرید توافقی گل محمدی از باغداران میمند فیروزآباد برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار، سیدکاظم موسوی، مدیر سازمان تعاون روستائی استان فارس در این نشست که با حضور باغداران گل محمدی و صاحبان صنایع فرآوری گل محمدی انجام گرفت، اعلام کرد: براساس پیگیری از طریق سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به دنبال تامین نقدینگی برای آغاز خرید توافقی گل محمدی از طریق اتحادیه تعاون روستایی استان هستیم.
وی گفت: میمند در استان فارس قطب تولید گل محمدی است و هم‌اکنون برداشت گل محمدی از گلزارهای میمند آغاز شده است.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس افزود: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز این اقدام را با هدف حمایت از کشاورزان آغاز خواهیم کرد.
/پایان متن/