مشاور وزیر و مدیر مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو که به منظور بازدید بررسی از پیشرفت فیزیکی چند پروژه آبرسانی در استان فارس حضور دارد، در بازدید از پروژه‌های آبرسانی به شهر فسا گفت: عملیات اجرایی طرح‌های آبرسانی به شهر فسا تسریع می‌یابد.

میثم جعفرزاده که به منظور بازدید از چند پروژه آبرسانی شهری و روستایی در شهرستان فسا به استان فارس سفر کرده است، همراه با علی جان صادق‌پور، مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس و حسنعلی محمدی، منتخب مردم شهرستان فسا در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از خط انتقال آب چاه‌های منطقه چهل چشمه (بخش رونیز) به شهر فسا و پروژه آبرسانی به این شهر از منطقه مهدی‌آباد بازدید و بر تسریع در عملیات اجرایی تأکید کرد.

مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس نیز در حاشیه این بازدید گفت: به منظور تامین پایدار آب شرب بخشی از شهر فسا، با اضافه شدن دو حلقه چاه جدید به چهار حلقه چاه قبلی در منطقه چهل چشمه بخش رونیز، ظرفیت خط انتقال این مجموعه آبرسانی به منظور انتقال آب ۶ حلقه چاه کاهش یافت که بر همین اساس اجرای خط انتقال جدید آب با افزایش ظرفیت انتقال، در دستور کار قرار گرفته و در حال اجراست.

علی جان صادق‌پور در تشریح طرح آبرسانی به شهر فسا از منطقه مهدی آباد نیز گفت: این طرح شامل حفر دو حلقه چاه و اجرای خط انتقال آب با لوله‌های ۸۰۰ میلیمتری است که اجرای خط انتقال پایان یافته و با برق‌رسانی و تجهیز چاه‌های مزبور، این طرح در مدار بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

/پایان متن/