بهیار سلیمانی، نماینده پیشین فسا در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی کوتاه به نقش موثر رفتار و عملکرد نمایندگی بودن پرداخت و نماینده جهرم و خفر را در این فرآیند یک شخصیت موفق و کارآمد معرفی کرد.

وقتی که من در مجلس نمایندگی مردم شریف فسا را در دوره ششم به عهده داشتم؛ دکتر محمدرضا رضایی‌کوچی که پزشک باهوشی هم بود، شهردار جهرم شد. آن ایام پزشک هم کمبود داشتیم اما رضا علاقه داشت که خدمت جامع‌تری داشته باشد. در شهرداری درخشش خوبی داشت. وارد مجلس هشتم شد. اخلاق ایلیاتی او و هوش خدادادیش از او چهره مردمی ساخت بازهم مورد اقبال مردم قرار گرفت و مجلس نهم را هم پشت سر گذاشت. تجربه شهرداری و تحصیل در رشته مدیریت و اخذ دکتری او را پربارتر کرد. در مجلس دهم و یازدهم ریاست کمسیون عمران مجلس را علیرغم حضور نمایندگانی که داعیه ریاست داشتند با موفقیت و خوشنامی پشت‌ سرگذاشت و در طراز یک شخصیت ملی گام‌های برای کشور و قدم‌های موثری برای استان فارس برداشت و جهرم را نیز از نظر شاخصه‌های توسعه و زیرساخت‌ها ارتقاء چشمگیری داد. سبد آرای او در این دوره خیلی قابل مطالعه است. بیش از هفتاد درصد آراء شرکت‌کنندگان شهرستان‌های خفر و جهرم را کسب کرده و با رقیب خود قریب پنجاه هزار اختلاف رای دارد و این دو مقوله پدیده انتخابات ایران است.

این رای پاداش شانزده سال تلاش شبانه‌روزی او و کسب مقبولیت عمومی اوست که ریشه در گذشت و مردمداری و اخلاق زیبای ایلی او دارد که پاسخگوی همه ایرانیان و فارسیان و بخصوص جامعه عشایری می‌باشد و بقول حافظ این اعتماد پاداش صبر اوست.

من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب؟

مستحق بودم و این‌ها به زکاتم دادند

هاتف آن روز

به من مژدهٔ این دولت داد

که بِدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند

این همه شهد

و شکر کز سخنم می‌ریزد

اجرِ صبریست کز آن شاخِ نباتم دادند

بهیارسلیمانی، نماینده ادوارمجلس

/پایان متن/