شهردار شیراز گفت: در یکصد و چهل و هفتمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز با بودجه ۳۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی سال آینده شهرداری شیراز موافقت شد.

محمد حسن اسدی عصر امروز_ یکشنبه بیست و نهم بهمن_ در یکصد و چهل و هفتمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص متمم بودجه شهرداری شیراز اظهار کرد: بودجه متمم شهرداری شیراز به ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و سر جمع پیشنهادی شهرداری شیراز در متمم تغییری نداشته است.
وی افزود: وزن قالب بودجه شهرداری شیراز در سال ۴۰۳ به حوزه عمرانی تخصیص یافته که این تخصیص اعتبارات در بسیاری از نهاد های استان فارس بیشتر است.
شهردار شیراز تصریح کرد: در لایحه متمم بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۴ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای عمومی تامین شده است که بیش از ۶۰ درصد از سهم بودجه را به خود اختصاص داده است.
اسدی ادامه داد: بیش از ۶ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی سرمایه ای معادل ۲۷ درصد به منابع و ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز از محل واگذاری دارایی مالی تخصیص یافته است.
وی اضافه کرد: در بخش درآمدهای عمومی ۱۰ هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان مربوط به عوارض عمومی، ۲۳۷ میلیارد تومان عوارض اختصاصی و ۲۵۹ میلیارد تومان بهای خدمات و ۸۰۷ میلیارد تومان درآمد وجوه و اموال و ۲۸۶ میلیارد تومان کمک های اعطایی دولت و ۲ هزار و ۵۱۷ میلیارد تومان اعانات و کمک های اهدایی است که ۶۰ در صد منابع را به خود اختصاص داده است.
شهردار شیراز همچنین خاطر نشان کرد: بخش هزینه های عمرانی ۱۸ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان است که یک هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان در حوزه ماموریت ایمنی و بحران، حوزه زیست محیطی ۱۹۱۵ میلیارد تومان، شهرسازی وکالبدی ۴۱۰۸ میلیارد تومان، باز پرداخت دیون عمرانی یک هزار و ۴۵۴ میلیارد تومان، خدمات مدیریت یک هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان، حمل و نقل و ترافیک و عمران ۷ هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان و حوزه فرهنگی ۷۶۲ میلیارد تومان تخصیص اعتبارات صورت گرفته است.
اسدی همچنین اضافه کرد: اعضای شورای اسلامی شهر شیراز نیز در این جلسه به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳شهرداری شیراز به رقم ۳۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رای مثبت دادند.
وی خاطر نشان کرد: مقرر شده است در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در کلان شهر شیراز به ثبت برسد.

در ادامه همچنین حمیدرضا اسماعیلی معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز اظهار کرد: بررسی گزارش های بودجه ای سال های ۹۸ تا ۱۴۰۳ نشان می دهد که در سال ۹۸ بودجه شهرداری شیراز که ۳۲۵۹ میلیارد تومان بوده است مجموع وام، فروش سرقفلی، فروش زمین و اوراق مشارکت ۴۳ درصد بودجه است و در سال ۹۹ بودجه شهرداری شیراز ۵۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که مجموع وام، فروش زمین، فروش سرقفلی و اوراق مشارکت ۳۴٫۵ درصد بودجه را تشکیل می داد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ که بودجه شهرداری شیراز ۹ هزار میلیارد تومان بوده است فروش زمین، فروش سرقفلی، مجموعه وام، اوراق مشارکت ۴۳ درصد بودجه را تشکیل می داد و در سال ۱۴۰۳ که بودجه شهرداری شیراز ۳۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیارد تومان تعیین شد مجموع فروش وام، اوراق مشارکت، فروش زمین، فروش سر قفلی در مجموع ۳۴٫۴ درصد بودجه را تشکیل می دهد که این موضوع نشان می دهد در بودجه شهرداری شیراز برای سال ۱۴۰۳ میزان ۳۴ درصد فروش زمین و سرقفلی و اوراق مشارکت است و سهم درآمدهای پایدار و سایر درآمدهای دیگر به جز فروش سرمایه های شهرداری، گرفتن وام و بدهکار شدن شهرداری بسیار کاهش یافته است و شهرداری توان و توجه خود را بر روی موضوع درآمدهای پایدار و سایر آیتم های درآمدی و نه فروش اموال شهرداری و وام متمرکز کرده است.

/پایان متن/