شورای پاسداشت زبان و ادبیات فارسی به ریاست استاندار فارس برگزار شد.

محمدهادی ایمانیه در شورای پاسداشت زبان و ادبیات فارسی، بر ضرورت پیشگیری از افزایش نام های غیرمتعارف تاکید کرد و گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صمت استان با همکاری اتحادیه ها از افزایش نام های غیرمتعارف و غیرمتعارف با فرهنگ غنی و اصیل فارسی جلوگیری کنند.
استاندار فارس، اداره کل فرهنگ و ارشاد استان را موظف کرد اسامی نامتعارف به کار رفته در واحدهای خدماتی و فروشگاه های سطح شهر را اعلام کند و استفاده کنندگان نیز نسبت به تغییر این اسامی اقدام کنند.
وی آغاز تغییر این اسامی ها را از دستگاه های دولتی عنوان کرد و فرمانداران را مجری اجرای صحیح این مطلب معرفی کرد و خاطر نشان ساخت: فروشگاه ها و اماکن منتسب به بخش دولتی نسبت به استفاده از اسامی فارسی اقدام کنند.
محمدهادی ایمانیه در ادامه خواستار بیان مبانی و مفاهیم زبان فارسی و تاریخچه ادبیات پارسی از طریق ابراز های ارتباط جمعی شد و افزود: می بایست مفاهیم زبان و ادبیات شگرف فارسی به شکل اصولی و صحیح به مردم منتقل شود.
وی در انتها لازمه تحقق این موارد را داشتن برنامه ریزی مشخص دانست.
/پایان متن/