گزارش اختصاصی عصر کار از گفت‌وگو با یک عشایر کارآفرین و فعال در عرصه اقتصاد که دغدغه‌هایی از جنس ارتقاء توان جامعه‌ای سخت‌کوش و بافرهنگ توليدکننده دارد؛ به طوریکه که یکی از عوامل موثر در توانمندسازی عشایر پرافتخار و نقش‌آفرین در زمینه تولید ملی را نگاه و اقدام مجریان قانون در ایجاد شرایط لازم توسعه و پیشرفت از جمله صنعتی شدن و تکمیل زنجیره‌های تولید و ارزش می‌داند.

مصطفی جاودانی، کارآفرین و فعال اقتصادی طی یک گفت‌وگوی اختصاصی با رسانه عصر کار به نقش بارز و موثر عشایر در اقتصاد کشور پرداخت و گفت: در اقتصاد کشور ما با توجه به‌ مزیت‌های مختلفی که در تمامی نقاط جغرافیایی وجود دارد باید تولید ملی با بکارگیری ظرفیت‌هایی بالفعل همانند قابلیت قشر عشایر تقویت شود تا در این حیطه بتوانیم نسبت به تامین نیازهای بومی و داشتن سهم در بازارهای جهانی دارای جایگاه تعریف شده باشیم.

وی با اشاره به اینکه مردم ایران عشایر را به عنوان قشر توليدکننده می‌شناسند و معرفی می‌کنند، افزود: عشایر یک فرهنگ است و کار و تلاش یکی از مصادیق بارز و افتخارآفرین برای این جامعه محسوب می‌شود.

جاودانی در رابطه با مولد بودن جامعه عشایری و جایگاه آن در نظام‌ تولید، اظهار داشت: عشایر از گونه‌های مختلف جمعیتی و قومیتی تشکیل شده است که در بسیاری از عرصه‌های مختلف تولیدی نقش‌آفرین هستند و این قابلیت‌ها‌ باعث شده تا جامعه عشایر را مولد بدانند‌.

این‌ فعال اقتصادی که خود نیز عشایر است به ضرورت توانمندسازی این جامعه تاکید دارد و می‌گوید: تولید از زنجیره‌های مختلفی ایجاد شده که در تعریف امروزین حتی در توزیع محصولات در بازارهای هدف هم‌ به عنوان یک زنجیره تولید یا ارزش معرفی می‌کنند اما‌ متأسفانه به جامعه توليدکننده آن طور که مورد انتظار است توجه نکرده‌اند.

وی یکی از راهکارهای ارتقاء توان تولیدکنندگان عشایر را ارتباط داشتن با صنعت معرفی کرد و گفت: لازمه توسعه و پیشرفت در جهان امروز مربوط به دستیابی به علم و فناوری جدید و بکارگیری آن‌‌ها در مشاغل مختلف است و این تفکر باید در جامعه عشایری به صورت فراگیر نهادینه شود.

وی با بیان اینکه داشتن نگاه صنعتی در بین جامعه عشایر می‌تواند طبق یک الگوی مدیریتی و هدفمند به این قشر زحمتکش و کوشا نیز تعریف بشود، گفت: صنعت می‌تواند در تولید بهینه و انبوه به لحاظ کمی و کیفی به صورت ابزاری مورد بهره‌برداری عشایر قرار بگیرد که این مهم نقش مهمی در توانمندسازی آن‌ها خواهد داشت.

جاودانی در پایان خواستار توجه بیشتر مجلس و دولت به نیازمندی‌های جامعه عشایر شد و خاطرنشان کرد: ابزارهای قانونی و ایجاد سازوکارهای اجرایی حمایت از عشایر نقش پررنگی در بهره‌گیری از این قشر سخت‌کوش دارد که بایستی دولت به پشتوانه مجلس کارآمد در این رابطه شرایط مناسب و لازم پیشرفت توليدکنندگان را فراهم نماید.

/پایان متن/