بهنام عسگری گفت: به همت اتحادیه تعاونی تولید استان فارس، انبار ۵۰۰ تنی در مجتمع شهید سلیمانی با مساحت ۴۰۰ متر مربع و با بهره گیری از اعتبارات درون شبکه ای در حال احداث است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی تولید روستایی استان فارس با بیان اینکه ظرفیت انباری شبکه تعاونی های تولید استان فارس حدود ۹۰ هزار تن است، گفت: نقش تعاونی ها در خدمت دهی به کشاورزان حائز اهمیت است و توسعه زیرساخت ها از جمله انبار را می توان مصداق توانمندی شبکه تعاونی تولید در بخش کشاورزی این استان عنوان کرد.

وی ادامه داد: در استان فارس ۱۵۳ تعاونی تولید در قالب ۹ اتحادیه تعاونی تولید شهرستانی و یک اتحادیه تعاونی تولید استانی به بیش از ۶۲ هزار بهره بردار بخش کشاورزی خدمات می دهند‌.

/پایان متن/