مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اعلام کرد: توزیع کود شیمیائی اوره که از محل تولیدات شرکتهای پتروشیمی داخل کشور تأمین می گردد و به عنوان پرمصرف ترین نهاده کشاورزی مطرح می باشد که در فارس با رشد قابل توجهی در گرفتن تخصیص سهمیه و توزیع در بین کشاورزان مواجه است.

وی گفت: طی دو سال اخیر به حمدا… نسبت به سنوات گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده ، بطوریکه در استان فارس تا این تاریخ بیش از ۸۶ درصد سهمیه استان تخصیص و نزدیک به ۸۲ درصد آن بین شهرستانهای استان توزیع گردیده است.

حمید ابراهیمی زاده با اعلام مطلب فوق افزود:  در خصوص کودهای شیمیائی فسفاته و پتاسه نیز خوشبختانه با تدابیری که از ابتدای کشت پائیزه اندیشیده شد ، شاهد افزایش توزیع ۱۸درصدی (معادل ۴۶۰۰ تن بیش از مدت مشابه سال گذشته) و افزایش ۱۳۹ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ (معادل ۱۸۰۰۰ تن ) بوده ایم. این در حالی است که هم اکنون و در پایان فصل کشت ، نزدیک به ۱۶۰۰۰ تن از انواع کودهای ازته ، فسفاته و پتاسه در انبارهای سازمانی شرکت موجود و آماده استفاده می باشد.

 این مدیر دولتی در بخش کشاورزی گفت:  در حال حاضر علاوه بر کودهای ازته که روند  رو به رشد توزیع آن ادامه داشته و علاوه بر مقادیر تأمینی روزانه از محل پتروشیمی ، از ذخیره انباری خوبی نیز برخودار هستیم.

وی در پایان گفت: در زمینه تأمین و توزیع کودهای فسفاته و پتاسه نیز حتی برای کشت بهاره آتی تدارک لازم دیده شده و هیچ مشکلی در توزیع فراگیر آن در سطح استان وجود ندارد.

/پایان متن/