شورای تبیین مواضع بسیج‌دانشجویی استان فارس طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌کل دادگستری استان فارس خواستار ورود دستگاه قضا به مسئله بحران آب بیرم شد.

به گزارش عصر کار در این نامه با تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه ، به سابقه ۲۰ساله بحران آب بیرم اشاره شده و با ارائه اسناد مرتبط بیان شده است : علی‌رغم پژوهش‌های فنی انجام شده ، اقدامات و عملکرد استان موکول به ورود وزارت نیرو شده ؛ این در حالیست که میراث بحران آب بیرم بیش از ۲سال است که به دولت سیزدهم رسیده است.

همچنین با توجه به بحران خشکسالی و تاسیس کارخانه‌های آب‌بر در استان، شورای تبیین مواضع بسیج‌دانشجویی استان فارس بر ضرورت ایجاد ستاد رسیدگی به بحران آب ذیل کمیته صیانت از حقوق عامه توسط رئیس‌کل دادگستری استان تاکید کرد.

در آخر راه‌حل برون‌رفت و حل مشکل آب بیرم ، تعیین ضرب‌الاجل زمانی از سوی دادگستری استان بیان شد که مردم شریف بیرم و جریان دانشجویی در انتظار صدور آن خواهد بود.

طی سالیان اخیر در سایه عملکرد ناموجه مسئولین ، مردم بخش بیرم به دلیل مصرف آب نیتراته و غیربهداشتی ، درگیر سرطان‌های گوارشی و کلیوی بوده‌اند.

/پایان متن/