مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس از برگزاری ۲۳۰ مجمع تعاونی‌های تحت نظارت این سازمان از ابتدای سال جاری خبر داد.

سیدکاظم موسوی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳۰ مجمع اتحادیه و شرکت‌های تعاونی روستایی، کشاورزی، تولید و زنان تحت نظارت این سازمان برگزار شده است.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس گفت: مجامع بالاترین رکن تصمیم‌گیری در شرکت‌های تعاونی محسوب می‌شوند و به استناد فصل ۴ قانون شرکت‌ها و فصل ۵ اساسنامه تعاونی‌ها، بی تردید این مهم مصداق عینی تعاون‌گری، توسعه مشارکت و کارکرد اجتماعی تعاونی‌ها به‌شمار می‌آید.

موسوی افزود: از جمله موارد مطروحه در مجامع عادی رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت، انتخاب اعضا هیئت مدیره و بازرسان شرکت و تصویب بودجه سالانه است.

او یادآور شد: برگزاری مجامع با رعایت موارد اساسنامه امری مهم در حرکت درست تعاونی‌ها بوده و همواره در برگزاری مجامع از سوی مدیریت تعاون روستایی نظارت دقیق صورت گیرد در این راستا استان فارس سامانه مدیریت یکپارچه تعاونی‌ها را برای نخستین بار در کشور راه اندازی کرده است.

موسوی هدف از تهیه و راه‌اندازی سامانه الکترونیکی مدیریت بر تعاونی‌ها یا بهره‌گیری از ابزار روز جهت هدایت، حمایت و نظارت مطلوب‌تر نسبت به شیوه‌های سنتی بوده که قطعا موجب شفافیت بیشتر و افزایش سطح اعتماد اعضاء و مردم به تعاونی‌ها خواهد شد.

او بیان کرد: تلاش شده است کلیه فعالیت‌های اجتماعی، آموزشی اقتصادی و بازرگانی تعاونی‌ها در قالب سامانه‌ها پیاده‌سازی شود و به این منظور پلتفرم اختصاصی تعاون روستایی طراحی شده و تاکنون اطلاعات بیش از ۱۶۰هزار نفر از اعضا تعاونی‌های استان پایش و به سامانه سامیت وصل شده‌اند.

/پایان متن/