استاندار فارس گفت: روابط عمومی برخی از سازمان‌های استانی از نظر کیفی و سخت افزاری وضعیت ضعیفی دارند یا از نظر نیروی انسانی نیرو‌های توانمندی را به این مسئولیت نگماشته‌اند.

محمدهادی ایمانیه در جلسه شورای فرهنگ عمومی با تصریح بر اینکه نخستین کلان مسئله فرهنگی فارس در نقشه مهندسی استان، حاکم نبودن سبک زندگی ایرانی اسلامی در نهاد خانواده است، افزود: برجسته بودن تمایزات قومی مذهبی و تضعیف انسجام اجتماعی و وجود ساختار‌های معیوب اداری و مدیریتی ناسازگار با رویکرد مدیریت جهادی دومین و سومین کلان‌مساله‌های فرهنگی فارس است.

او با تصریح بر اینکه سند نقشه مهندسی فرهنگی فارس دارای ۹ رویکرد برای مدیریت فرهنگی فارس است که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: نخستین رویکرد نقشه مهندسی فرهنگی فارس نهادینه سازی و ارتقای فرهنگ، شعور معنوی و وجدان اخلاقی است و ایمن سازی، تقویت، و تعالی بنیان خانواده و افزایش نرخ باروری دومین رویکرداست.

استاندار فارس افزود: تقویت هویت اسلامی – ایرانی، طراحی و استقرار الگوی اسلامی اخلاق و فرهنگ کار و رفتار‌های اقتصادی دولت و مردم، گسترش فرهنگ عدالت همه جانبه، تبیین، تقویت و ترویج هنر انقلابی، متعهد، تعالی بخش، شوق آفرین و استکبارستیز از دیگر رویکرد‌های فرهنگی بیان شده در نقشه مهندسی فرهنگی فارس است.

ایمانیه اضافه کرد: ساماندهی جبهه فرهنگی و ظرفیت‌های انقلاب اسلامی، ایجاد سنگ‌بنای یک انقلاب علمی و دستیابی به مرز‌های دانش و تولید علم و تبیین، ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ مهدویت و اندیشه‌های و آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب با هدف استحکام فرهنگ مدیریتی و مدیریت فرهنگی دیگر رویکرد‌های فرهنگی فارس است.

استاندار فارس بیان کرد: برای پیاده‌سازی نقشه مهندسی فرهنگی فارس، باید همواره پنج کلان مساله و ۹ رویکرد بیان شده مد نظر قرار گیرد.

ایمانیه پیشنهاد داد: به پیروی از نامگذاری‌های سالانه رهبر معظم انقلاب، هر سال برای آیین اعتکاف در فارس یک شعار انتخاب شود و فعالیت‌ها و سخنرانی‌ها نیز در این مسیر قرار گیرد.

او افزود: با توجه به مسئله‌ها و رویکرد‌های فرهنگی فارس، به عنوان نمونه می‌توان تشویق ازدواج و فرهنگ‌آوری و کسب درآمد حلال برخی از این شعار‌های اعتکاف در سراسر استان باشد.

ایمانیه اظهار کرد: روابط عمومی برخی از سازمان‌های استانی از نظر کیفی و سخت افزاری وضعیت ضعیفی دارند یا از نظر نیروی انسانی نیرو‌های توانمندی را به این مسئولیت نگماشته‌اند.

استاندار فارس گفت: انتظار است در زمینه جهاد تبیین، خدمات، دستاورد‌ها و تلاش‌های انجام شده برای مردم و جوانان به خوبی بیان شود.

/پایان متن/