قائم‌مقام رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس امیدآفرینی در شرایط کنونی کشور را زمینه ساز تحول و پیشرفت در تمامی عرصه‌ها دانست و گفت: روشنگری در راس جهاد تبیین است و با این اقدام شرایط مناسب برای ایجاد تعامل مشترک دولت و مردم بهمنظور ارائه خدمات موثر به جامعه فراهم می‌شود.

علیرضا واحدی پور در اولین نشست ستاد جهاد تبیین سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت روشنگری با تبیین عملکردها، بیان کرد: تاکید رهبر فرزانه انقلاب بر جهاد تبیین، بیانگر تدابیر حکیمانه ایشان در توسعه کشور است و این بار سنگین مسئولیت با محوریت روابط‌عمومی‌ها محقق می‌شود.

این مقام مسئول با بیان اهمیت جایگاه روابط‌عمومی‌ها در دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: مسئولان روابط‌عمومی و فعالان رسانه به‌عنوان افرادی که با جامعه ارتباطی دوسویه و مستمر دارند می‌توانند بهترین نقش مشاوره‌ای را برای مدیران خود ایفا کنند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به موضوع جنگ نرم و اقتصادی استکبار جهانی و راهکارهای مقابله با آن اشاره کرد و افزود: در جنگ نرم با روشنگری می‌توانیم در ارائه عملکردها و دستاوردهای دولتی و حتی بخش خصوصی پیشتاز باشیم و این اقدام نیازمند جهاد تبیین است.

واحدی پور به نقش استان فارس در تامین محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور پرداخت و بیان کرد: سال گذشته با وجود محدودیت در منابع آبی با کشت گندم آبی و دیم در این استان با راهبری صحیح و همت مدیران توانمند خود توانستیم با تولیدی بالغ‌بر یک میلیون تن محصول گندم به خودکفایی برسیم و در امنیت غذایی کشور نقش پررنگ و تأثیرگذار داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه توسعه پایدار از مسیر امنیت غذایی می‌گذرد، افزود: یکی از راهکارهای تحقق این مهم، ایجاد امنیت روانی و تصویر ذهنی مثبت در جامعه به ویژه کشاورزان و تولیدکنندگان است تا بتوان با روحیه جهادی و بکارگیری تمامی ظرفیت‌ها در بالا بردن آمار تولید بهینه نقش‌آفرینی کرد.

قائم مقام رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تشکیل ستاد جهاد تبیین را یک رویکرد و فرصت مناسب برای هم‌گرایی و همکاری بین‌بخشی و فرابخشی دستگاه های اجرایی عنوان کرد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در عرصه مدیریتی تلاش داریم تا بتوانیم با بهره‌گیری از خرد جمعی و توانمندی همکاران خود در خانواده بزرگ جهاد کشاورزی، گام‌به‌گام در اجرای اهداف و راهبردهای چندگانه این ستاد نسبت به ارتقای جایگاه سازمانی، بهبود و توسعه عملکردها و همچنین تقویت رابطه دولت و مردم با جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی آنان نیز خدمات‌دهی مطلوبی داشته باشیم.

/پایان متن/