مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس با بیان اینکه نصب کنتور و تجهیزات اندازه‌گیری برای مدیریت و پایش برداشت از منابع زیر زمینی با اولویت در استان فارس دنبال می‌شود گفت: در دو سال گذشته بیش از ۴ هزار کنتور آب‌ بر روی چاه‌های کشاورزی استان نصب شده است.

سیاوش بدری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس با ارائه گزارشی از جزئیات نصب کنتور در چاه‌های کشاورزی، شمار کنتورهای نصب شده از ابتدا تا کنون را بالغ بر ۲۰ هزار اعلام کرد و افزود: این اقدام در راستای حفاظت از منابع آب‌های زمینی و جلوگیری از اضافه برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌های پروانه‌دار است و تحویل حجمی آب به‌منظور کنترل هر چه‌بهتر برداشت‌ها را محقق می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس انواع کنتورها را شامل مکانیکی، هوشمند آب و برق، هوشمند حجمی و هوشمند حجمی الکترومغناطیس ذکر کرد و گفت: در مجموع ۷ هزار کنتور دیزلی و ۱۴ هزار و ۸۵۰ کنتور برقی در چاه‌های کشاورزی استان فارس نصب شده است.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت آب منطقه‌ای فارس برخی از مزایای کنتورهای هوشمند حجمی الکترومغناطیس را برشمرد و یادآور شد: مدیریت کامل مصرف آب و برق، امکان قرائت از راه دور از طریق ارتباط با کنتور هوشمند، قابلیت تنظیم میزان آب ورودی بادقت ۰.۵ درصد، توانایی اجرای سهمیه‌بندی آب طی ۲۰ دوره زمانی و میسر نبودن دست‌کاری در میزان برداشت آب مصرفی از جمله این مزیت‌ها است.

بدری با تأکید بر اینکه نصب کنتورهای هوشمند بر چاه‌های کشاورزی پیگیری می‌شود اضافه کرد: با این اقدام می‌توان جلوی برداشت بی‌رویه از چاه‌های دارای پروانه را گرفت. اضافه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی و تبعات آن بر تأمین آب شرب و امنیت غذایی جامعه بسیار مشهود است، حدود ۹۰ درصد از آب مصرفی در حوزه کشاورزی و ۱۰ درصد نیز در حوزه صنعت و شرب مصرف می‌شود؛ لذا باید وضعیت را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که بهره‌وری آب افزایش پیدا کرده و صرفه‌جویی در حد اعلا باشد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای فارس خاطرنشان کرد: باتوجه‌به وضعیت بحرانی افت سطح آب زیرزمینی و برداشت‌های بی‌رویه و بدون برنامه از آبخوان‌ها و همچنین به‌منظور امکان مدیریت منابع آب و کنترل میزان بهره‌برداری از چاه‌های پروانه‌دار و کمک به تعادل بخشی منابع آب‌های زیرزمینی دشت‌ها، ضروری است کلیه چاه‌های پروانه‌دار به کنتور حجمی و هوشمند مجهز شوند.

/پایان متن/