معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با تاکید بر لزوم ارتباط صنعت و مراکز علمی و فناورانه و با بیان اینکه پارک های علم و فناوری پل ارتباطی صنعت و دانشگاه هستند بر ضرورت برنامه ریزی مراکز دانشگاهی و توسعه نقش آفرینی مجموعه های دانش بنیان در رشد صنعتی و اقتصادی استان تاکید کرد.

حسن شیخ‌نیا نیا در بازدید از پارک علم و فناوری با اشاره به اینکه استان فارس با وجود بیش از ۳۴۰ شرکت دانش بنیان به عنوان یکی از مهمترین استان های دانش بنیان در کشور است، اظهار داشت: استان فارس در بسیاری از صنایع نظیر پزشکی و الکترونیک در کشور پیشتاز بوده و پتانسیل های بی‌نظیری دارد که شرکت های دانش بنیان استان می توانند از این ظرفیت ها بهره برده و با تکمیل زنجیره های تامین و قطع حلقه های وابستگی این صنایع  نقش بسیار موثری در توسعه استان فارس و رفع نیازهای کشور ایفا کنند.

وی با بیان اینکه استان فارس در مقیاس جغرافیایی از جمع تعدادی از کشورهای همجوار وسعت بیشتری دارد، افزود: متاسفانه از  توانمندی ها و پتانسیل های استان فارس تاکنون  بهره وافی و کافی نبرده نشده است است و بخشی از نقایص و کاستی ها در مسایل کالبدی استان مربوط به سیاست گذاری و بروکراسی اداری است که باید با موانع زدایی و اصلاح قوانین و مقررات فرایندها را تسهیل کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با تاکید بر اینکه مراکز دانش بنیان باید در حوزه هایی ورود کند که امروز کمتر در استان به آن توجه شده است، ابراز داشت: نیازهایی در درون استان وجود دارد که مغفول مانده و مراکز علمی، تحقیقاتی و دانش بنیان باید در رفع این نیازها مداخله داشته و نیاز امروز صنعت استان و کمبودهای بازار عرضه و تقاضا را برطرف کنند.

شیخ نیا افزود: تقویت روابط همکاری بین پارک‌های علم و فناوری و شرکت شهرک‌های استان فارس، حائز اهمیت بوده و می‌تواند در نوسازی صنایع راهگشا باشد و همچنین امروزه صنایع متعددی وجود دارد که نیاز به ارتقا بهره وری دارند که شرکت‌های دانش بنیان در زمینه تحقیق و توسعه این صنایع می‌‌بایست نقش اساسی ایفا کنند.
معاون استاندارفارس با اشاره به اینکه نیازهای واحدهای تولیدی و صنعتی را استفاده از ظرفیت های بی بدیل مراکز دانش بنیان می توان رفع کرد و وابستگی به واردات صنعتی را به حداقل ممکن رساند، خاطر نشان کرد: به عنوان برنامه کوتاه مدت تقویت ارتباط وتعامل دستگاه ها و مراکز مهم متقاضی محور همانند سازمان صمت و جهادکشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و …  با پارک علم و فناوری و همچنین ایجاد دفاتر پارک علم و فناوری در شهرکهای صنعتی  موجب می شود که از همه ظرفیت های علمی، تحقیقاتی و فناورانه بهره ببریم و بتوانیم نقاظ ضعفمان در تولید را به حداقل برسانیم و این ارتباط دوسویه مستحکم تر شود.

وی برنامه میان مدت در توسعه اقتصاد دانش بنیان استان را استفاده از ظرفیت ها و  فضاهای فیزیکی خالی و بلااستفاده دستگاه های اجرایی برای توسعه شرکت های دانش بنیان و تقویت زیرساخت های کارگاهی و صنعتی برای بهره برداری شرکت های دانش بنیان استان عنوان کرد و افزود: استفاده از تعاملات ملی برای اصلاح قوانین و ایجاد زیرساخت های مناسب در راستای توسعه فضاهای مورد نیاز اقتصاد دانش بنیان به عنوان راهبرد بلند مدت پیگیری و دنبال می شود.

/پایان متن/