رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: اعلام نرخ خرید تضمینی گندم با تاخیر بسیار زیادی اعلام شد و وزیر جهاد کشاورزی باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد. هر شخص در حوزه کاری خود ملزم به اجرای قانون بوده و در این خصوص ترک فعل صورت گرفته است.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم، گفت : گندم یک محصول استراتژیک است و سالانه به حدود ۱۱ و نیم میلیون تن گندم نیاز داریم که از این میزان ۱۰ میلیون تن مصرف خبازی و یک و نیم میلیون تن آرد در صنایع مصرف می‌شود .

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با اتفاقات رخ داده در زمینه افزایش قیمت گندم در سنوات اخیر کشاورزان رغبت پیدا کردند تا گندم بیشتری تولید کنند، ادامه داد: خوشبختانه در سال جاری با قیمت ۱۵ هزار تومان کشاورزان حدودا میزان قابل توجه ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تن گندم تحویل دولت دادند که می‌توان گفت تقریبا به خودکفایی دست پیدا کردیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شخصا با رئیس جمهور مکاتباتی داشته‌ام و مقرر شد قیمتی که توسط شورای قیمت گذاری تعیین می‌شود در زمینه خرید تضمینی گندم اجرایی شود، عنوان کرد:  شورای قیمت گذاری نرخ خرید تضمینی گندم را ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد اما از سوی دولت قیمت ۱۵ هزار و ۵۰۰ اعلام شد.

وی با بیان اینکه نسبت به قیمت اعلامی خرید تضمینی گندم از سوی دولت اعتراض داریم و نشستی را در این خصوص برگزار کردیم تا در این قیمت باتوجه به اهمیت موضوع تجدیدنظر شود، گفت:  گندم یک محصول استراتژیک است و باید به این موضوع توجه شود.

عسکری با اشاره به اینکه دولت بر اساس قانون باید یک هفته پس از اعلام نرخ خرید تضمینی توسط شورای  قیمت گذاری قیمت را اعلام کند، افزود: متاسفانه اعلام نرخ خرید تضمینی گندم با تاخیر بسیار زیادی اعلام شد و وزیر جهاد کشاورزی باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد. هر شخص در حوزه کاری خود ملزم به اجرای قانون بوده و در این خصوص ترک فعل صورت گرفته است.

/پایان متن/