رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر تخصیص اعتبارات عمرانی به طرح‌های نیمه تمام گفت: از شروع طرح‌های جدید، مگر در موارد ضروری، اجتناب می‌شود.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در صفحه خودش در فضای مجازی نوشت: سازمان برنامه و بودجه در راستای تامین حداکثری رضایت عمومی به تخصیص اعتبارات عمرانی برای تکمیل طرح‌های زیرساختی با اولویت طرح‌های در آستانه بهره‌برداری و وعده شده در سفر‌های استانی رییس جمهور مردمی می‌پردازد و از شروع طرح‌های جدید، مگر در موارد ضروری، اجتناب می‌کند.

 

این صحبت در حال مطرح می شود که در آستانه انتخابات یا اقدام دولت در زمینه تعریف پروژه های مدنظر خود ممکن است نسبت به شروع عملیات عمرانی طرح های جدید باز هم اقدامی صورت بگیرد که این می تواند زمینه ساز استهلاک یا بلاتکلیف ماندن سرمایه‌گذاری های در حال انجام تا قبل از زمان بهره برداری بشود.

/پایان متن/