معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز از افزایش ۱۱۵ درصدی پرداخت مطالبات پیمانکاران در ۹ ماهه امسال نسبت به ۹ ماهه سال گذشته خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری شیراز، حمیدرضا اسماعیلی در یکصد و چهل و چهارمین صحن علنی شورای شهر شیراز به تشریح عملکرد ۹ ماهه حوزه معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز در بخش‌های اداره کل مالی، اداره کل تشخیص و وصول، اداره کل املاک و مستغلات، اداره کل درآمد و حوزه سرمایه‌گذاری بازاریابی و فروش پرداخت.

وی بیان کرد: معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز امسال با استفاده از رهنمودهای شورا و شهردار شیراز، بحث تحقق بودجه شهرداری، تحقق تکلیف بودجه سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌ها و رونق پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری را در اولویت برنامه‌های خود قرار داد.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ و ذیل اداره کل مالی، تخصیص بودجه ۹ ماهه بودجه شهرداری ۱۱ هزار و ۵۳۸ میلیارد و ۷۵۸ میلیون تومان تعریف شد که وصولی قطعی به ۴ هزار و ۷۵۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان معادل ۴۱.۲ درصد رسید.

اسماعیلی ادامه داد: در ۹ ماهه امسال نیز از بودجه ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی، ۱۷ هزار و ۶۲۵ میلیارد تومان بودجه تخصیص ۹ ماهه پیش‌بینی شد که وصولی قطعی ۹ ماهه شهرداری به ۱۰ هزار ۳۹۱ میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان معادل ۵۸.۹۶ درصد جذب رسیده است.

وی اضافه کرد: در بحث عملکرد مجموع بودجه جاری و عمرانی نیز در سال ۱۴۰۱ تخصیص ۹ ماهه شهرداری ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۴ درصد بودجه (۴۸۵۸ میلیارد تومان) محقق شده و در سال ۱۴۰۲ از ۱۷ هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان تخصیص ۹ ماهه، ۹ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان معادل ۵۳.۵۹ درصد بودجه جذب انجام‌شده و درواقع نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۰ درصد افزایش ریالی داشته است.

معاون شهردار شیراز عنوان کرد: در بحث بودجه جاری، تخصیص بودجه ما در سال گذشته دو هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بوده که دو هزار و ۲۴۲ میلیارد تومان معادل ۹۹.۳۳ درصد محقق شده و در ۹ ماهه امسال هم از تخصیص سه هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان بودجه جاری، ۳ هزار و ۶۴۷ میلیارد تومان جذب‌شده است.

این مقام مديريت شهری در حوزه مالی ادامه داد: در بحث عملکرد عمرانی نیز در ۹ ماهه سال گذشته از تخصیص ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی بودجه، ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد تومان جذب‌شده بود و در ۹ ماهه امسال هم از تخصیص ۱۳ هزار و ۶۸۳ میلیارد تومانی، ۵ هزار و ۶۱۲ میلیارد تومان معادل ۴۱ درصد محقق شده است.

وی تصریح کرد: در بحث عملکرد ریالی پروژه‌های عمرانی نیز در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۱۱۴ درصد افزایش در تخصیص ریالی داشته‌ایم.

به گفته معاون شهردار شیراز، در ۹ ماهه سال گذشته دو هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران ثبت‌شده بود که امسال به ۴ هزار و ۶۰۵ میلیارد تومان معادل ۱۰۵ درصد افزایش پیداکرده است.

اسماعیلی گفت: در ۹ ماهه سال گذشته ۲ هزار و ۲۵۱ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران پرداخت شد. در مدت مشابه امسال با افزایش ۱۱۵ درصدی ۴ هزار و ۸۳۵ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران پرداخت شد.

وی در خصوص تسهیلات جدید اخذشده در سال قبل نسبت به بودجه هم گفت: ۵۲۸ میلیارد تومان تسهیلات جدید اخذشده در ۹ ماهه سال گذشته ثبت شد که امسال این عدد به ۶۷۸ میلیارد تومان افزایش پیداکرده است.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز ادامه داد: ۲۲۰ میلیارد تومان از تسهیلات قبلی اخذشده شهرداری در سال های گذشتها استهمال شده در صورتی که این رقم در ۹ ماهه امسال به ۱۱۲ میلیارد تومان است.

اسماعیلی بابیان اینکه در ۹ ماهه سال گذشته ۱۲۸ میلیارد تومان و در مدت مشابه امسال ۱۵۲ میلیارد تومان از تسهیلات بانکی پرداخت کردیم، ادامه داد: در ۹ ماهه سال گذشته بالغ‌بر ۳ میلیارد و ۴۸۳ میلیارد تومان برات کارت صادر شده که این عدد در ۹ ماهه امسال به ۲۶۱ میلیارد تومان افزایش داشته است.

معاون شهردار شیراز گفت: در کمیسیون معاملات نیز در سال گذشته ۴۰۸ مورد مناقصه و مزایده به مبلغ ۹۷۴ میلیارد تومان برگزارشده که در ۹ ماهه امسال به ۸۲۶ مورد به ارزش ۳ هزار‌ و ۶۳۵ میلیارد تومان افزایش پیداکرده است.

اسماعیلی اضافه کرد؛ در سال ۱۴۰۱ تعداد و مبلغ چک‌های اخذشده شهرداری بابت مطالبات و همچنین بحث عوارض و تقسیط عوارض، ۱۲۶۸ مورد با مبلغ ۳۲۴ میلیارد تومان بوده که در مدت مشابه امسال به ۷ هزار و ۱۷۹ فقره چک و ۲۰۰۰ میلیارد تومان افزایش پیداکرده است.

وی گفت: در بحث چک‌های وصول‌شده نیز در ۹ ماهه سال گذشته ۳۰۰۰ فقره چک وصول‌شده که ارزش ریالی آن ۳۴۳ میلیارد تومان بوده که امسال تعداد وصولی‌ها به چهار هزار و ۲۵۸ فقره چک به ارزش ریالی ۸۰۲ میلیارد تومان رسیده است.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز در بخش دیگری از سخنان‌ خود عنوان کرد: در بحث تحقق درآمد پایدار درون شهرداری نیز، در سال گذشته ۵۵۸ میلیارد تومان درآمدی نقدی و غیر نقدی تحقق داشتیم که امسال این عدد با افزایش ۲۴ درصدی به ۷۲۵ میلیارد تومان رسیده است.

اسماعیلی افزود: در بحث تحقق درآمدهای پایدار برون‌شهری نیز سال گذشته شهرداری درآمد نقدی و غیر نقدی ۵۰۹ میلیارد تومانی حاصل از دریافت درآمدهای برون شهرداری از محل مالیات بر ارزش‌افزوده و ردیف‌های مختلف داشته که در ۹ ماهه امسال با افزایش ۴۵ درصدی این عدد به ۷۴۲ میلیارد تومان رسیده است.

وی گفت: در بحث عوارض خودرو نیز شهرداری شیراز در ۹ ماهه سال گذشته ۴۰ میلیارد تومان وصولی داشته که امسال با افزایش ۹۲ درصدی به ۷۷ میلیارد تومان رسیده است.

معاون شهردار شیراز همچنین عنوان کرد: در بحث کمک‌های بلاعوض دولت در بودجه نیز ۹۴۹ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده بود که تاکنون یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در این زمینه جذب داشته‌ایم.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: درمجموع از بودجه ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی امسال شهرداری شیراز، عملکرد ۹ ماهه ما ۱۰ هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان تحقق بوده که اگر اوراق مشارکت و فروش زمین و تهاتر آن با بدهی را هم لحاظ کنیم، رقم جذب ما در پایان سال، بودجه تعریف‌شده را تأمین خواهد کرد.

وی اضافه کرد: در بحث اوراق مشارکت نیز ۲۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی‌شده که در حال فراهم کردم مقدمات آن هستیم و حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان هم فروش داریم که قطعی نشده است و اسناد بین‌راهی دارد و در سه‌ماهه پایان سال به مجموع تامین بودجه اضافه خواهد شد.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز گفت: در بحث حوزه اداره کل املاک و مستغلات نیز در ۹ ماهه سال گذشته از محل درآمدهای این حوزه، سه هزار و ۹۷۶ میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده بود که ۵۹۴ میلیارد تومان آن محقق شد و در ۹ ماهه امسال چهار هزار و ۵۷۷ میلیارد تومان تعریف بودجه داشتیم که یکهزار و ۴۳۶ میلیارد تومان عملکرد، ثبت شده است.

اسماعیلی در خصوص تملک مورد مسیر پروژه‌های عمرانی هم بیان کرد: در ۹ ماهه سال گذشته ۷۵ هزار و ۹۷۰ مترمربع مساحت املاک تملک شده بود که شهرداری بابت آن ۲۲۷ میلیارد تومان غرامت پرداخت کرد و امسال هم ۲۰۱ هزار و ۸۷۳ مترمربع با پرداخت ۸۶۰ میلیارد تومان، تملک املاک مورد مسیر پروژه‌های عمرانی انجام‌شده است.

وی در بحث تفکیک املاک و اراضی در ۹ ماهه سال گذشته هم گفت: در مدت فوق‌الذکر ۲۵.۹ هکتار اراضی سهم شهرداری شده بود که در مدت مشابه امسال با افزایش ۲۴۰ درصدی به ۸۸.۳ هکتار رسیده است.

معاون شهردار شیراز همچنین به آمار فروش و تهاتر با پیمانکاران دولتی در سال گذشته اشاره و بیان کرد: در ۹ ماهه سال گذشته فروش املاک و تهاتر با پیمانکاران دو هزار و ۷۰۶ میلیارد تومان بوده که در کمیسیون مزایده هم یک هزار میلیارد تومان فروش املاک اضافه شد. معوضی که بابت تملک داده‌شده نیز ۱۸۸ میلیارد تومان بوده است. این رقم در مدت مشابه امسال به ۲۰۰۰ میلیارد تومان کاهش‌یافته که نشان از رکود ملک دارد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در بحث سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی نیز در سال گذشته ۷۱ عنوان فرصت سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۳۷ میلیارد تومان تعریف شد که امسال ۵۶ عنوان جدید به حجم سرمایه‌گذاری تعریف‌شده به ارزش ۵۲ میلیارد تومان به بسته‌های قبلی اضافه شد.

وی در خاتمه گفت: تعداد ۱۶ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در سال گذشته منعقد شد که در سال جاری ۱۰ تفاهم‌نامه جدید دیگر به آن اضافه‌شده که بخشی از آنها اجرایی شده است.

/پایان متن/