رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: اعضای کمیسیون کشاورزی به شدت نسبت به تصمیم وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری معترض هستندو مجددا باید این موضوع تعیین تکلیف شود.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: نرخ خرید تضمینی گندم در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد اما وزیر جهاد کشاورزی آن را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده است.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی بر اساس قانون تشکیل شده پس باید دولت و وزیر جهاد کشاورزی به تصمیمات اتخاذ شده در آن تمکین کنند و دلیلی برای کاهش قیمت خرید تضمینی گندم وجود ندارد.

وی افزود: کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی به شدت نسبت به تصمیم وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری معترض است و باید مجددا این موضوع تعیین تکلیف شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید نرخ خرید تضمینی گندم را بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی پیش از آغاز فصل کشت اعلام می‌کرد اما علی‌رغم تاخیر چند ماهه متاسفانه برخلاف تصمیم شورای قیمت گذاری عمل شده و قیمت این کالای استراتژیک را کاهش داده‌اند.

/پایان متن/