در مراسمی با حضور وزیر آموزش و پرورش از آموزش و پرورش استان فارس و‌ مدیرکل این استان به عنوان یکی از پنج استان برتر کشور تقدیر شد.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونین وزارت و مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور درتهران، نتایج ارزیابی عملکرد استانها در شاخص های عمومی و اختصاصی اعلام شد.

براساس این گزارش، این ارزیابی توسط مدیران حوزه ستادی وزارت اموزش و پرورش در ۱۴شاخص عمومی و یکصد و بیست شاخص تخصصی ازجمله بازگشایی مدارس و پروژه مهر ۰۳_۱۴۰۲ و شامل عملکرد کادر اداری ادارات آموزش و پرورش، فرهنگیان، مدیران مدارس،  سراسر استان دراین شاخص ها می باشدو در نهایت پنج استان، کرمانشاه، کرمان، خراسان رضوی، هرمزگان و فارس به عنوان استانهای برتر کشور معرفی شدند.

دراین مراسم لوح تقدیر رضامرادصحرایی؛وزیر اموزش و پرورش به محمدخلیل عسکری؛ مدیرکل اموزش و پرورش فارس به عنوان مدیرکل یکی از پنج استان برتر کشور اهدا شد.

/پایان متن/