رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه در سال زراعی جاری بیش از ۴۳۴ هزار هکتار گندم آبی و دیم در استان فارس کشت شده از پایان عملیات کاشت این محصول خبر داد.

مجتبی دهقان‌پور با اشاره به اینکه کاشت گندم از اوایل مهرماه در شهرستان‌های شمالی استان فارس آغاز شد و تا پایان آذر ماه ادامه داشت، گفت: در سال زراعی جاری ۲۸۷ هزار و ۱۶۲ هکتار گندم آبی و ۱۴۷ هزار و ۸۷ هکتار گندم دیم در استان فارس کشت شده است.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های مدونی برای افزایش عملکرد گندم و تداوم پایداری تولید در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: تامین و تدارک بالغ بر ۵۸ هزار تن گندم ارقام آبی و دیم در سه طبقه پرورشی، مادری و گواهی شده از مهم‌ترین برنامه‌های سال زراعی جاری است و از این نظر استان فارس رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

دهقان‌پور، تأمین و توزیع کودهای پایه به میزان ۱۸۸ هزار و ۴۵۶ تن، تدارک ماشین‌آلات مورد نیاز به منظور ارتقای درجه مکانیزاسیون گندم آبی به ۸۱.۷ درصد و گندم دیم به ۷۱.۵ درصد را از مهم‌ترین اقدامات این سازمان در کشت گندم عنوان کرد.

تامین و توزیع سموم مورد نیاز به منظور کنترل علف‌های هرز، آفات و بیماری‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی با هدف افزایش نفوذ دانش در بین کشاورزان و کارشناسان از دیگر اقدامات مهمی بود که این مقام مسئول به آن اشاره کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، اجرای طرح‌های متنوع مانند افزایش تولید در نظام گندم بنیان در سطحی معادل ۱۴۰ هزار و ۹۰۰ هکتار در ۱۷ شهرستان استان فارس و طرح انتقال دانش فنی گندم با همکاری محققان کشور صربستان در شهرستان زرقان را از مهم‌ترین طرح‌های در دست اجرای این سازمان در سال زراعی جاری دانست.

دهقان‌پور تصریح کرد: طرح مقایسه مشارکتی ارقام گندم آبی و دیم در ۸ شهرستان استان فارس، طرح مقایسه مشارکتی تغذیه گندم در ۱۴ شهرستان، طرح مقایسه مشارکتی تراکم گندم در ۴ شهرستان و طرح جهش تولید در دیم‌زارها در ۱۶ شهرستان از دیگر طرح‌های مهمی هستند که در راستای افزایش تولید و عملکرد در واحد سطح به منظور پایداری تولید اجرا خواهد شد.

وی به کشاورزان توصیه کردکه با توجه به کاهش قابل توجه بارندگی در مقایسه با سال زراعی گذشته و آمار بلند مدت و همچنین افزایش نسبی دما، تغذیه گیاهی مزارع خود را به منظور افزایش تحمل مزارع در مقابله با تنش‌های خشکی، دمایی و خشکی و سرمازدگی مدنظر قرار داده و با استفاده از کودهای پتاسه همراه با اوره مزارع خود را در برابر این شرایط ایمن کنند تا با همت و تلاش آن‌ها، پایداری تولید گندم در استان فارس محقق شود.

/پایان متن/