مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: با توجه به اینکه سهم عمده بافت‌های فرسوده استان مربوط به کلان‌شهر شیراز است، بنا به دستور استاندار فارس، ستاد نوسازی بافت فرسوده شیراز توسط فرمانداری و شهرداری شیراز راه‌اندازی خواهد شد.

محمودرضا طالبان بازآفرینی را راهکاری تخصصی و اثرگذار در ساماندهی بافت تاریخی و فرهنگی شیراز دانست و افزود: شیراز یکی از معدود کلان‌شهر‌های ایران به شمار می‌رود که بخش قابل توجهی از بافت تاریخی آن حفظ شده و اجماعی مثبت برای حفظ و احیای آن در سطوح مختلف شکل‌گرفته و تقویت شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: بر اساس مصوبه آخرین جلسه ستاد بازآفرینی شهری فارس به ریاست استاندار، سهم این استان برای نوسازی در بافت‌های فرسوده ۳۵ هزار و ۳۲۵ واحد اعلام شد.

او با بیان اینکه سهم نوسازی هر یک از شهر‌های استان بر اساس درصد بافت فرسوده آنجا اعلام خواهد شد، گفت: فرصت مناسب برای نوسازی بافت‌های فرسوده با سهم ۳۵ هزار واحدی فراهم است.

/پایان متن/