رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه زمین برای ساخت مسکن روستایی باید رایگان به متقاضیان داده شود که هم اکنون بنیاد مسکن آن را اجرایی نمی‌کند گفـت: این موضوع را در شورای عالی مسکن مطرح می‌کنیم.

محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به ضرورت ارائه زمین رایگان به متقاضیان فاقد مسکن روستایی جهت ساخت خانه گفـت: در شهرها بابت واگذاری زمین به افراد واجد شرایط فاقد مسکن مبلغی دریافت نمی‌شود اما بنیاد مسکن این امر را در روستاها اجرایی نمی‌کند.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس با اشاره به ضرورت ارائه زمین رایگان به متقاضیان واجد شرایط در روستاها با هدف افزایش ماندگاری جمعیت و مهاجرت معکوس روستائیان، عنوان کرد: وقتی به فردی زمین رایگان و تسهیلات مناسب جهت ساخت ارائه شود، دیگر دلیلی برای مهاجرت به شهر وجود ندارد اما متاسفانه روند تغییر کاربری‌ها و واگذاری زمین در روستاها بسیار دشوار بوده و همین موضوع نیز یکی از دلایل افزایش مهاجرت روستائیان به شهرها است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه زمین باید رایگان در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار بگیرد؛ اظهار کرد: در این خصوص با رئیس بنیاد مسکن نیز صحبت کردم که مقرر شد موضوع در شورای عالی مسکن مطرح و پس از اخذ مصوبه لازم به روستائیان فاقد مسکن، زمین به صورت رایگان ارائه شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در خصوص افزایش تسهیلات ساخت مسکن روستایی به ۳۵۰ میلیون تومان، خاطرنشان کرد: افزایش تسهیلات ساخت مسکن روستایی آن هم با نرخ سود پایین و بازپرداخت بلند مدت، موجب افزایش انگیزه روستائیان و ماندگاری جمعیت و نیز بهبود روند ساخت و ساز در روستاها می‌شود.

رضایی کوچی افزود: هم اکنون روند ساخت و ساز در روستاها با توجه به تلاش های بنیاد مسکن مناسب بوده که این مسیر با افزایش تسهیلات بهتر هم خواهد شد.

/پایان متن/