مدیرکل تعاون روستایی فارس گفت: اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مدیریت تعاون روستایی استان فارس در سال جاری افزایش ۵۵ درصدی داشته که نتیجه آن بهبود زیرساخت‌های امنیت غذایی است.

سیدکاظم موسوی گفت: اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این مدیریت در سال ۱۴۰۲ به رقم ۱۷۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برای ۴۶ پروژه رسیده است.

مدیر تعاون روستایی استان فارس افزود: میزان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب سال ۱۴۰۱ مبلغ ۸۴ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال بود که با پیگیری‌های این مدیریت همچنین مساعدت مسؤولان استانی، اعتبارات امسال نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد رشد داشته و به مبلغ ۱۷۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.

وی یادآور شد: طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور تجهیز، تکمیل و تعمیرات اساسی انبارها و زیرساخت‌های مدیریت تعاون روستایی استان و با دستاورد بهبود و بهسازی زیرساخت‌های امنیت غذایی و ذخیره سازی محصولات کشاورزی اجرا می‌شود.

/پایان متن/